Lahjoittaminen

Senni Loikala

30.5.2024

”Yksinäisyyttä vähentävän järjestön kumppanuus on meille luonnollista”

Jokaisen yrityksen panosta tarvitaan vastuullisemman maailman rakentamiseksi, sanovat Fennian viestintäjohtaja Anne Perälä ja HelsinkiMission varainhankintapäällikkö Niina Frösén. Kuva: Esko Jämsä

Yhä useampi ihminen saa apua yksinäisyyteen yritysten vastuullisuustyön ansiosta. Fennian ja HelsinkiMission erinomaisesti sujunut yhteistyö täyttää pyöreitä tänä vuonna.

– Me Fennialla olemme tukeneet HelsinkiMissiota jo 20 vuoden ajan, ja haluamme edelleen auttaa järjestöä vähentämään yksinäisyyttä. Tunnemme samaan aikaan ylpeyttä, että olemme saaneet olla tällä matkalla mukana, mutta myös surua siitä, että apua tarvitaan yhä enemmän, kertoo Fennian viestintäjohtaja Anne Perälä.

Fennia tarjoaa näkyvyyttä yksinäisyyden vastaiselle työlle nostamalla HelsinkiMission kampanjoita omissa kanavissaan ja kertomalla yhteistyöstään järjestön kanssa. Yritys tukee järjestöä myös taloudellisesti.

– Vastuullisuuden merkitys kasvaa jatkuvasti, eikä yksikään yritys voi enää jättäytyä siitä sivuun. Jokaisen yrityksen panosta vastuullisemman maailman rakentamiseksi tarvitaan.

Yksinäisyys on merkittävä yhteiskunnallinen haaste: Joka kymmenes ihminen kärsii haitallisesta yksinäisyydestä. Pitkään jatkuessaan yksinäisyys vaarantaa psyykkisen ja fyysisen terveyden. Eduskunnan työryhmä on puuttumassa ongelmaan luomalla Suomeen kansallisen yksinäisyysstrategian.

– Yksinäisyyttä vähentävän järjestön kumppanuus on meille luonnollista, onhan yksi arvoistamme Yhdessä. Vaikka yksinäisyys on todella yleistä, siitä voi olla vaikeaa puhua. Yksittäinenkin kohtaaminen voi olla korvaamattoman tärkeä yksinäisyyttä kokevalle ja antaa paljon myös yksinäisyyden vähentämisen puolesta työskentelevälle vapaaehtoiselle, Perälä pohtii.

Toimivaa apua yksinäisyyteen

Fennialla arvostetaan, että HelsinkiMission yksinäisyystyö on mitattavaa ja tavoitteellista.

– HelsinkiMissiolla on hyvinkin tarkat mittarit sen suhteen, miten montaa ihmistä on kohdattu, autettu ja miten saatu apu on koettu. Tämä on tärkeää toiminnan vaikutusten mittaamisen ja kehittämisen kannalta. Olemme myös saaneet säännöllisesti tietoa näistä tuloksista, viestintäjohtaja Anne Perälä toteaa.

HelsinkiMission ammattilaiset ja vapaaehtoiset tukevat ja auttavat vuosittain kymmeniä tuhansia yksinäisiä nuoria, aikuisia, lapsiperheitä, ikäihmisiä ja erityisryhmiä. Järjestön tarjoamassa keskusteluavussa ja kaveritoiminnassa mitataan yksinäisyyden vähenemisen muutosta, ja viime vuonna haitallinen yksinäisyys väheni hienosti 29 prosentilla.

HelsinkiMission tavoitteena on, että avunsaannin jälkeen ihminen kokee yksinäisyytensä lieventyneen vähintään 20 prosentilla, oivalluksia on syntynyt ja hyvä kehitys jatkuu. Tavoitteessa on onnistuttu loistavasti myös viime vuosina.
HelsinkiMission tarjoamien kohtaamisten määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Samalla vapaaehtoisten toiminta ja yhteisöllinen toiminta ovat lisääntyneet.

HelsinkiMission ajatuksia

Lojaalius. Arvostus. Yhdessä auttaminen.

Nämä arvot nousevat HelsinkiMission varainhankintapäällikkö Niina Frösénin mieleen ensimmäisenä Fennian yhteistyöstä, jossa hän on ollut pitkään mukana.

– Muistan eräänkin kampanjamme, jolle Fennia perusti keräyksen HelsinkiMission keräysalustalle ja haastoi asiakkaitaan ja henkilökuntaansa osallistumaan siihen. Se on loistava esimerkki siitä, miten Fennia on valmis tarttumaan tekoihin yksinäisyyden vähentämiseksi.

Yritysten vastuullisuustyöllä on yleisesti ottaen tärkeä merkitys siinä, että yksinäisyyteen on saatavilla apua valtakunnallisesti ja maksutta HelsinkiMission kautta.

– Fennia ja muut yrityskumppanimme ovat osaltaan mahdollistamassa tätä tärkeää auttamistyötä. Jos varainhankintamme kautta tulleita tukijoita ei olisi, joka toinen asiakkaamme ei saisi tätä matalan kynnyksen apua yksinäisyyteen, Frösén kertoo.

”Toivon ennen kaikkea, että ihmiset saavat ajoissa apua”

Yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi kaikissa ikäryhmissä viime vuosina (Tilastokeskus, 2023.) On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni ihminen ja yritys tulee mukaan tekemään hyvää yksinäisyyden vähentämiseksi.

– Voimme suositella yritysyhteistyökumppanuutta HelsinkiMission kanssa. Yksinäisyys ei ole ainoastaan yksinäisten ihmisten auttamista, vaan myös yksinäisyyteen johtavien ongelmien ennaltaehkäisemistä ja ajoissa puuttumista. Mahdollisuuksia yhteistyön hyödyntämiseksi on tarjolla paljon, viestintäjohtaja Anne Perälä Fennialta kertoo.

Perälä on tyytyväinen HelsinkiMission ja Fennian jo 20 vuotta jatkuneeseen yhteistyöhön.

– Toivon ennen kaikkea, että ihmiset saavat ajoissa apua ja onnistumme yhdessä vähentämään yksinäisyyttä. Toivottavasti yhteistyömme jatkuu yhtä hyvänä kuin tähänkin asti.

Tutustu HelsinkiMission keinoihin, joilla yritykset voivat osaltaan olla vähentämässä yksinäisyyttä ja tule mukaan tekemään hyvää.

Senni Loikala

30.5.2024