på distans

Infowebinarium om School to Belong

to
08.02.2024
klo 15.00

OBS. tidpunkten för infowebinariet har ändrats, ny tid är 8.2 kl 15.

Välkommen med på infowebinarium om School to Belong-programmet tisdagen den 8 februari kl. 15–16.

Anmälningen till School to Belong-programmet för läsåret 2024-2025 är nu öppen! Ungdomarnas ökande ensamhet är en av vår tids mest utmanande problem, vilket syns i vardagen på varje skola. HelsingforsMissions School to Belong-program riktar sig till utbildningsanstalter för att minska ensamhet och öka gemenskapen. Programmet är nationellt, tvåspråkigt och kostnadsfritt för utbildningsanstalterna. 

I detta infowebinarium får du höra om

  • Vad ungdomarnas ensamhet kan leda till
  • Varför skolorna bör ta ensamhet i beaktande
  • Presentation av School to Belong-programmet, åtgärder och certifikat
  • Hur din skola kan delta i programmet

Läs mer om programmet på schooltobelong.fi.

Webinariumet hålls på Teams. Du får en kalenderinbjudan efter anmälan. Tillfället riktar sig till rektorer, elev- och studerandevård samt lärare.

Varmt välkommen med! 

För mer information: 

https://www.helsinkimissio.fi/sv/schooltobelong/for-skolor/ och schooltobelong(at)helsinkimissio.fi.