Uutinen

25.4.2022

Uusi kysely: Lähes joka kolmas nuori aikuinen kokee ulossulkemista työyhteisössään

Tuoreen Työelämän yksinäisyys 2022 -barometrin mukaan joka neljäs suomalainen kokee yksinäisyyttä työyhteisössään. Sosiaalista ulossulkemista kokee joka kuudes suomalainen, mutta ulossulkeminen on yleisempää alle 30-vuotiailla. Kyselyyn vastasi 1 024 työelämässä olevaa 18–69-vuotiasta suomalaista.

HelsinkiMission Työelämän yksinäisyys 2022 -barometrista selviää, että joka kuudes suomalainen kokee sosiaalista ulossulkemista työyhteisössään. Ulossulkemisen kokemukset ovat yleisimpiä alle 30-vuotiaiden keskuudessa: lähes jopa kolmas kokee, että heitä on sosiaalisesti ulossuljettu työyhteisössään ainakin silloin tällöin. 

Työterveyslaitoksen mukaan sosiaalinen eristäminen on yksi työpaikkakiusaamisen muoto. Sosiaalinen ulossulkeminen, eli ostrakismi, on tahallista tai tahatonta toimintaa, jossa jätetään toinen huomiotta. Toistuvasti ostrakismia kokee jopa 13 % alle 30-vuotiaista.

– Sosiaalinen ulossulkeminen ja siitä aiheutuva yksinäisyys voivat aiheuttaa vakavia seurauksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.  Yksinäisyydestä olisi tärkeä puhua myös työyhteisöissä matalalla kynnyksellä ja varmistaa, että työskentelytavat eivät salli sosiaalista ulossulkemista. Yhdessä, kaikkia vastuuttamalla voidaan rakentaa työkulttuuria, jossa ketään ei jätetä yksin. Erityisen tärkeää on pitää huolta työuran alkumetreillä olevista työntekijöistä, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Joka neljäs kokee yksinäisyyttä työyhteisössään

HelsinkiMission barometrista ilmenee, että jopa joka neljäs suomalainen tuntee yksinäisyyttä työyhteisössään vähintään silloin tällöin. Työn ulkopuolella yksinäisyyttä kokee joka kolmas suomalainen. Jatkuvaa yksinäisyyttä kokee sekä työssä että työn ulkopuolella joka kymmenes.

– ­Vietämme töissä suurimman osan valveillaoloajasta ja työelämän sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. On tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät vaikuttavat työelämän yksinäisyyteen. Lisäksi on etsittävä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja rakenteellisia keinoja vähentää yksinäisyyttä. Yksinäisyys ei koskaan saisi jäädä vain sitä kokevan harteille. Vastuulliset ja välittävät työyhteisöt ennaltaehkäisevät ongelmia, eivätkä jää sivustaseuraajiksi, sanoo yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki.

Barometristä ilmenee työyhteisöjen merkitys sosiaaliselle hyvinvoinnille. Tulosten mukaan yksinäisyyttä koetaan enemmän etätyössä. Pelkkää etätyötä tekevistä itsensä yksinäiseksi kokee jopa joka kolmas, kun lähityötä tekevistä vastaavasti joka viides. Lisäksi yksin työskentelevät kokevat vajetta työyhteisön sosiaalisten suhteiden riittävyydestä useammin verrattuna tiimissä tai asiakkaiden kanssa työskenteleviin.

Työyhteisöjen sosiaaliset suhteet koetaan barometrin mukaan usein riittämättömiksi. Joka kuudes kokee vain satunnaisesti tai hyvin harvoin, että työyhteisössä on riittävästi samanhenkisiä ja luottamuksellisia ihmisiä. Yhtä lailla jopa 12 % suomalaisista kokee vain satunnaisesti tai hyvin harvoin sosiaalisen kanssakäymisen riittäväksi työyhteisössään.

HelsinkiMission Työelämän yksinäisyys 2022 -barometri seuraa yksinäisyysilmiötä työelämässä. Ensimmäisen barometrin toteutti Kantar Oy tammikuussa 2022. Barometriin pääset täältä.

25.4.2022