Blogi

Pauliina Pudas

12.9.2023

Korkeat odotukset opiskelukaveriporukasta eivät aina toteudu

Kun ensimmäinen opiskeluvuosi käynnistyy ja elämä opiskelijana vihdoin alkaa, voi innostuksen tunteisiin sekoittua myös jännitystä tulevasta. Saanko kavereita? Miten opinnot tulevat menemään? Erityisesti jos taustalla on pelkoa yksinjäämisestä, voivat paineet olla kovat osallistua kaikkiin menoihin. On opiskelijatapahtumia, bileitä ja ryhmätöitä sekä lounas- ja kahvitteluhetkiä. Kaikkeen on osallistuttava ja kaverit löydettävä heti.

Opintoihin ja oman kaveriporukan löytämiseen liittyvät odotukset voivat kasvaa mielessä suuriksi. Aiemmin opintonsa aloittaneet kaverit ovat saattaneet löytää hyvän kaveriporukan jo aikaisessa vaiheessa opintojaan, ja omilla vanhemmillakin saattaa olla ihmissuhteita, jotka ulottuvat pitkälle opiskeluaikoihin. Voi syntyä vahva toive siitä, että opiskeluajasta tulee maailman mahtavin juttu, ja niin voi parhaimmillaan käydäkin.

Omaa kaveriporukkaa ei välttämättä heti löydy

Joskus opintoihin liittyvät haaveet eivät toteudu kaikilta osin. Kun odotukset ovat olleet korkealla, voi pettymys olla erityisen suuri ja tilanteesta saattaa syyttää itseään. HelsinkiMission Yksinäisyys-ohjelmaan osallistuvat opiskelijat kysyvätkin usein, mitä he olisivat voineet tehdä toisin, kun eivät ole onnistuneet luomaan ystävyyssuhteita tai saamaan kaveriporukkaa ympärilleen.

Kaikki ei aina mene odotusten mukaisesti, vaikka olisikin tehnyt paljon töitä omien tavoitteidensa eteen: tutustunut uusiin ihmisiin, sopinut tapaamisia ja osallistunut tapahtumiin. Muutokset tapahtuvat joskus myös odottamattomasti tai pidemmällä aikavälillä. On hyvä muistaa, että itsessä ei ole mitään vikaa, vaikka kokisikin yksinäisyyttä. Yksinäisyys on inhimillinen tunne, joka kertoo tarpeesta tulla kohdatuksi – tarpeesta, joka myös yhdistää meitä.

Näin helpotat yksinäisyyttä

Yksinäisyyden tunteen helpottamiseen on olemassa keinoja yhtä paljon kuin on ihmisiäkin. Tärkeintä on tunnistaa, mitkä asiat helpottavat juuri omaa yksinäisyyden tunnetta.

1. Oikeuta yksinäisyyden tunne

Yksinäisyyden tunnetta voi helpottaa jo pelkästään oikeuttamalla itselle kokemus yksinäisyydestä. On tärkeää tiedostaa, että yksinäisyys on normaalia, uuden elämänvaiheen aikaansaamaa. Myös aktiivinen ekstrovertti, jolla on seuraa niin opinnoissa kuin vapaa-ajallakin, voi hyvinkin kokea emotionaalista yksinäisyyttä opintojensa alkuvaiheessa, kun suhteet eivät ole vielä muodostuneet syviksi ja merkityksellisiksi.

2. Tunnista sinulle merkitykselliset asiat

Yksinäisyyden kokemusta voi helpottaa myös merkityksellisten asioiden hahmottaminen. Omaan arkeen voi luoda itselle toimivaksi todettuja, hyvinvointia tukevia rutiineja, kuten liikuntaa ja luonnossa olemista. Yhteisöllisyyden kokemusta voi lisätä myös vapaaehtoistyö, joka tarjoaa niin merkityksellistä tekemistä kuin yhteisön, johon kuulua.

3. Uskalla pyytää apua

Silloin kun yllä mainitut keinot eivät toimi ja ajatus omasta ulkopuolisuudesta on syvälle juurtunutta, voi avun hakeminen olla tarpeellista. HelsinkiMission Yksinäisyys-ohjelma on luotu juuri niihin tilanteisiin, kun tuntuu, että mikään ei enää auta. Työskentelyssä käydään läpi erilaisia sosiaalisia tilanteita ja niiden herättämiä ajatuksia ja tunteita.

Keskeistä työskentelyssä on oppia tunnistamaan omia ajatus- ja toimintamalleja sekä niiden vaikutuksia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Suurin osa Yksinäisyys-ohjelmaan osallistuneista korkeakouluopiskelijoista on hyötynyt työskentelystä. Heidän yksinäisyyden kokemuksensa lieveni, sosiaalinen yhteys vahvistui ja hyvinvointi lisääntyi työskentelyn myötä.

Jos koet tällä hetkellä yksinäisyyttä, ethän jää yksin kokemuksesi kanssa. Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke tarjoaa opiskelijoille kahdenkeskistä keskustelutukea ja vertaisryhmiä yksinäisyyden kokemuksen käsittelyyn.

Tilaa uutiskirje

Haluan lisää mielenkiintoisia tarinoita ja tietoa auttamistavoista.

Pauliina Pudas

12.9.2023