Blogi

Maria Lähteenmäki

4.10.2023

Olenko aina kohdannut yksinäisyyden väärin?  

Kuva: Jani Laukkanen

Jokainen voi kohdata yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä. Ehkä kerran tai useammin, joskus vähän tai enemmän. Yksinäisyyden vähentäminen on ollut 140 vuotta HelsinkiMission työn keskiössä – ja vuodesta 2017 olemme kehittäneet yksinäisyyden vähentämiseen Yksinäisyystyön. Yksinäisyyden kohtaamisessa ja tekemässämme työssä on tärkeintä uteliaisuus, jonka avulla aiheeseen voi löytää jonkin omaa ajattelua ja toimintaa herättelevän uuden näkökulman. 

Yksinäisyystyön keskus aloitti toimintansa Näkemys-hankkeena vuonna 2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen Yksinäisyys-teemarahoituksella. Kehitimme yhdessä yksinäisyyttä kokevien aikuisten kanssa avun yksinäisyyteen tutkimusperustaisesti. Tuotoksena syntyi Yksinäisyyden omahoito-opas, jota viisi ammatillista keskustelutapaamista tukee. Nyt palvelussamme on vuodesta 2020 lähtien käynyt jo yli 500 ihmistä. 

Mielikuva yksinäisyystyöstä voi olla ikävä, sillä yksinäisyyteen liittyy paljon oletuksia. Mutta ihmiset ovat mukavia ja ihania. Kohtaamiset heidän kanssaan ovat joka päivä merkityksellisiä. Olemme oppineetkin yksinäisyydestä valtavasti, vaikka emme tavoita kaikkia yksinäisyydestä kärsiviä ihmisiä. Osa palveluun hakeutuvista ei esimerkiksi vastaakaan meille yhteydenottopyynnön jälkeen. Osa saattaa kokea yksinäisyyden sekä avun hakemisen ristiriitaisesti, eikä oikein tiedä mistä on kyse. 

Mistä tiedämme auttavamme? 

Olemme alusta alkaen mitanneet ohjelman vaikuttavuutta ja voimme todeta, että olemme löytäneet kohderyhmän erinomaisesti. Yksinäisyyttä kokevista (n=473) alkukyselyyn vastanneista 91 % on kokenut haitallista yksinäisyyttä eli yksinäisyys on ollut läsnä arjessa melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyyden ikävintä muotoa, jatkuvaa yksinäisyyttä on kokenut 37 % ohjelman aloittaneista.  

Ohjelman loppukyselyyn vastanneista (n=262) haitallista yksinäisyyttä koki 52 % vastaajista. Huomioitavaa on, että ohjelma näyttää toimivan tavoitteemme mukaan erityisesti kaikkein ikävimpään yksinäisyyden muotoon: jatkuvaan yksinäisyyteen. Jatkuvaa yksinäisyyttä kokee ohjelman lopuksi enää 10 % kyselyyn vastaajista. Kahden kuukauden seurannassa muutos myös jatkui positiivisena: vastaajista (n=262) 43 % koki haitallista yksinäisyyttä seurannassa. Myös jatkuva yksinäisyys edelleen laski, ollen seurannassa keskimäärin 8 %. 

Tavoitteenamme on, että 80 % asiakkaista saisi yksinäisyyteen avun. Vaikka reilu kolmen vuoden aikana jäimme tästä tavoitteesta vähän alle, se, että osallistujista keskimäärin 78 % koki ohjelmasta mitattavaa hyötyä ja vaikuttavuutta yksinäisyyteensä myös koronavuosien sosiaalisen eristäytyneisyyden aikana on merkityksellistä. Ihmisten sisäsyntyistä motivaatiota ja sitoutuneisuutta yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja vaalimiseksi voi vain ihailla.  

Kyky, halu ja valmius vaikuttaa elämän tärkeimpään suhteeseen 

Olen saanut ja oppinut asiakkailtani paljon. Huomaan myös itse kohtaavani omaa yksinäisyyttäni välillä väärin. Usein etsin elämääni ennakoitavia ja turvallisia oikopolkuja, jotta voisin välttää matkan vaatimat pysähdykset ja risteykset, missä pitäisi itse osata valita. Matkassani on jatkuvasti kuoppia ja koloja, joihin tunnun eksyväni kuin Liisa ihmemaassa. Olenko sisäistänyt ajatuksen, että polun pitäisi olla tasainen ja ratkaisut tulevat ulkoapäin? Olenko tottunut ajatukseen, että vain suhteissa toisiin tulen korjatuksi?  

Välillä teemme, kuten olemme muissa ihmissuhteissa kokeneet toimivaksi ja ohitamme itsessämme tarvitsevan, haavoittuvan ja huolenpitoa tarvitsevan puolen. Suhteemme toisiin auttavat ja tukevat. Ilman niitä elämä on vaikeaa, usein mahdotonta. Rehellisyyden nimissä voimme varmasti yhdessä todeta, ettei mikään eikä kukaan kuitenkaan korvaa suhdetta itseemme. Pidäthän siis yksinäisyyden keskellä itsestäsi huolta: olet elämäsi tärkein ihminen. Jos kaipaat tukea, olemme sinua varten. Kysymyksenämme kohtaamistyön arjessa on, miten voisimme tänään kohdata yksinäisyyttä ”oikein”? Tavalla, joka auttaa juuri sinua. 

Maria Lähteenmäki on tullut vuonna 2017 HelsinkiMissiolle kehittämään aikuisille apua yksinäisyyteen ja toimii nyt yksinäisyystyön päällikkönä. Näkemys-ohjelma nimettiin vuonna 2019 pysyväksi palveluksi nimeltä yksinäisyystyö. 

Maria Lähteenmäki

4.10.2023