Blogi

Panu Janhunen

17.4.2023

Yksinäinen nuori tarvitsee rohkaisua – näin olet nuoren tukena

HelsinkiMission yksinäisyyden vähentämisen asiantuntija Panu Janhunen
Yksinäisyyden vähentämisen asiantuntija Panu Janhunen

”Mene rohkeasti juttelemaan uusille tyypeille! Se on paras tapa saada uusia ystäviä.” Tällainen viesti saattaa jollekin nuorelle olla tärkeä rohkaisu tiellä ulos yksinäisyydestä. Hyväntahtoiseksi tarkoitettu kannustus saattaa kuitenkin olla musertava nuorelle, jonka yksinäisyyden kokemus on jatkunut jo vuosia.

Kaikilla nuorilla ei ole voimavaroja tai tarvittavaa osaamista uusien ihmissuhteiden muodostamiseen oma-aloitteisesti. Yksinäisyys kouluissa on moninaista, ja moninaisia ovat myös toimet sen vähentämiseksi. School to Belong -ohjelmassa HelsinkiMissio kehittää yhdessä oppilaitosten kanssa menetelmiä koulumaailman yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen.

Yhteisöllisyys suojaa yksinäisyydeltä

Nuoret viettävät lähes puolet valveillaoloajastaan koulussa. Koulu on nuoren elämässä paljon muutakin kuin pelkkä opin ja tutkinnon hankinnan paikka. Sosiaalisena ympäristönä se kätkee sisäänsä monenlaisten sisäpiirien, kulttuurien ja hierarkioiden sekamelskan, joka muuttaa muotoaan jatkuvasti.

Toiset nuoret luovivat tässä sekamelskassa paremmin kuin toiset. Tähän vaikuttaa esimerkiksi nuoren persoonallisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, kielitaito, sosiaaliset taidot, elämäntilanne sekä puhdas sattuma. Joskus ryhmään ei välttämättä osu yhtäkään samoista asioista kiinnostunutta koulukaveria.

Sosiaalisten suhteiden muodostamista ei saa jättää pelkästään oppilaiden oman aktiivisuuden varaan, vaan koulun tulee tukea sitä joka käänteessä. Kaikki alkaa ryhmäyttämisestä eli ohjatusta tutustumisesta ryhmän tavatessa ensimmäistä kertaa.

Kysyimme School to Belong -kyselyssä opiskelijoilta, mikä on heidän mielestään kaikkein paras keino vähentää yksinäisyyttä oppilaitoksessa. Eniten vastauksia sai vaihtoehto ”enemmän mahdollisuuksia tutustua toisiin”. Koulun tulee tarjota näitä mahdollisuuksia läpi lukuvuoden sekä osana opetusta että sen tauoilla, myös yli ryhmä- ja vuosikurssirajojen. On tärkeää, että esimerkiksi ryhmä- ja parityöskentelyä toteutetaan myös opettajan ennalta määräämissä kokoonpanoissa.

Yksinäinen tarvitsee tukea, rohkaisua ja toivoa

Entä sitten ne yksinäiset? On tärkeää, että kouluissa suunnataan erityistä huomiota niihin oppilaisiin, jotka kaikesta huolimatta kokevat yksinäisyyttä kouluympäristössään. Muuten koulun yksinäiset päätyvät seuraamaan muiden yhteenkuuluvuutta sivusta.

Jos nuoren yksinäisyys on jatkunut pitkään, nuori tarvitsee yksinäisyyteensä aikuisen tukea. Joskus taustalla voi olla myös kiusaamiskokemuksia. Aikuinen voi olla esimerkiksi luotettava opettaja, koulun oppilashuollon edustaja tai nuoren oma vanhempi.

Pitkittynyt yksinäisyys on umpikuja, jossa näköala omien mahdollisuuksien suhteen kapenee olemattomaksi. Yksinäinen saattaa jopa kokea, että hänet on tuomittu olemaan yksin koko loppuelämänsä. Aikuisen tehtävä tällaisessa tilanteessa on uskoa nuoren mahdollisuuksiin ja herätellä toivoa paremmasta. Tärkeä viesti on, että yksinäisyydestä voi päästä eroon.

Näin olet yksinäisen nuoren tukena

  • Katso silmiin ja kysy ”Mitä kuuluu?” Se voi merkitä enemmän kuin uskotkaan.
  • Kysy suoraan, silloin nuorella on kokemus, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita. ”Tunnetko itsesi yksinäiseksi?” -kysymys viestii nuorelle, että aikuinen on valmis keskustelemaan vaikeasta asiasta.
  • Rohkaise nuorta. Voi olla, että nuori kaipaa kontaktin ottamiseen erityistä rohkaisua. Aikuinen voi esimerkiksi tuoda esiin vahvuuksia, joita on nuoressa havainnut. Harvat ihmisten persoonaan liittyvät ominaisuudet ovat yksinomaan hyviä tai huonoja. Esimerkiksi ujous tai hiljaisuus saattaa usein tarkoittaa sitä, että henkilö on hyvä kuuntelija.
  • Kiinnitä huomio nuoren kiinnostuksen kohteisiin. Aikuinen voi auttaa etsimään nuorelle tämän kanssa samanhenkistä seuraa. Ei ole lainkaan yhdentekevää, keihin nuori yrittää tutustua. On tärkeää, että nuoren rajallinen sosiaalinen rohkeus kanavoidaan oikein.
  • Tarjoa positiivista vahvistusta. Aikuinen voi myös korostaa sitä, miten rohkea nuori on jo tähän asti ollut, kun on uskaltanut puhua omasta tilanteestaan. Huomioi nuoren hyvä kehitys.

Nuorten kasvava yksinäisyys voidaan kääntää laskuun. Sitä ei kuitenkaan saa jättää nuorten vastuulle, vaan meidän aikuisten täytyy tehdä töitä suunnan muuttamiseksi sekä yhteisön että yksilön tasolla.

Panu Janhunen

17.4.2023