Ajankohtaista

16.11.2022

School to Belong -yksinäisyyskysely: Joka neljäs nuori kokee, että hänellä ei ole yhtään läheistä ystävää

Nuorten yksinäisyyden kokemukset eivät ole pandemian rajoitusten jälkeen enää laskeneet entiselle tasolleen. Nuoret kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin koskaan aiemmin. Joka neljäs nuori kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää eikä porukkaa, johon kokisi kuuluvansa. School to Belong -yksinäisyyskyselyssä on vastaajana 4 147 nuorta.

Lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet Kouluterveyskyselyjen perusteella vuodesta 2017. Pitkittyneellä yksinäisyydellä on tutkitusti vakavia vaikutuksia koettuun hyvinvointiin ja terveydentilaan, opiskelumotivaatioon ja opintojen keskeyttämisriskiin. School to Belong -yksinäisyyskyselyssä selviää, että joka neljännellä nuorella ei ole porukkaa, johon kokisi kuuluvansa.

Yhtä moni kertoi, ettei hänellä ole yhtään läheistä omaa ystävää. 15–20-vuotiaista vastaajista heikoimmassa tilanteessa olivat 20-vuotiaat. Heistä hieman yli puolet kertoi olevansa ilman porukkaa ja hieman vajaa puolet ilman läheistä omaa ystävää. Puute läheisestä omasta ystävästä korostui erityisesti nuorten miesten vastauksissa.

Yksinäisyyskyselystä ilmenee, että yksinäisyyttä toistuvasti kokevista nuorista noin 40 prosenttia ei tiennyt, miten voisi omaa tilannettaan helpottaa. Tunne keinottomuudesta lisääntyi nuorten iän myötä siten, että 20-vuotiaista jo lähes 80 prosenttia koki omat mahdollisuutensa hyvin vähäisiksi.

– Kun mietitään pitkäaikaisen yksinäisyyden syrjäyttäviä, sairastuttavia ja yhteiskunnalle sangen kalliiksi tulevia seurauksia, on näistä tuloksista syytä olla huolissaan. Vaikutukset eivät kohdistu ainoastaan nuorten vaan aivan kaikkien tulevaisuuteen. On hienoa, että esimerkiksi eduskunta on tarttunut huoleen perustamalla kansallisen yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmän, sanoo Turun yliopiston kasvatuspsykologian professori ja tutkija Niina Junttila.

Kouluyhteisöllä on keskeinen rooli nuorten yksinäisyyden vähentämisessä

Yksinäisyyskysely toteutettiin myös huoltajille ja oppilaitosten henkilökunnalle. Kyselyn mukaan suuri osa huoltajista (87 %) oli tietoisia lasten ja nuorten lisääntyneestä yksinäisyydestä ja kaksi kolmesta (64 %) oli keskustellut aiheesta nuoren kanssa.

Oppilaitosten henkilökunnasta puolet kertoo havaitsevansa usein nuorten yksinäisyyttä koulussa ja ottavansa yksinäisyyden puheeksi nuoren kanssa. Suuri osa (80 %) henkilökunnasta kokee, että pystyy vaikuttamaan nuorten kokemaan yksinäisyyteen työssään. Samaan aikaan neljäsosa kouluhenkilökunnasta kokee,  että itsellä ja omalla oppilaitoksella ei ole resursseja ja työkaluja kohdata lasten ja nuorten yksinäisyyttä.

Nuorista kolmannes kertoi olevansa kuitenkin valmis kutsumaan mukaan nuoren, jonka huomaa jäävän yksin. Aikuisilta nuoret toivoivat erityisesti yhteisöllisyyttä vahvistavia toimenpiteitä sekä keinoja, jotka mahdollistaisivat tutustumisen muihin nuoriin.

 –  Yksinäisyyden vähentämiseen vaikutetaan parhaiten yhteisönä, jolloin ongelmaa ei jätetä yksinäisyyttä kokevan nuoren ratkaistavaksi. Yksinäisyydestä täytyy puhua ja siihen pitää puuttua. Toisten ihmisten kohtaaminen ja yksinäisyyden vähentäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

School to Belong -yksinäisyyskyselyn tuloksia:

  • 17 % nuorista kokee haitallista yksinäisyyttä
  • 27 % nuorista kokee yksinäisyyttä joskus
  • Joka neljännellä nuorella (25 %) ei ole omaa läheistä ystävää eikä porukkaa, johon he kuuluvat
  • 38 % yksinäisyyttä kokevista nuorista ei tiedä, miten omaa yksinäisyyttä voi helpottaa
  • 33 % nuorista kutsuu mukaan, jos huomaa jonkun olevan yksin
  • 36 % nuorista kokee, oppilaitos on tehnyt toimia yksinäisyyden vähentämiseksi

School to Belong –yksinäisyyskyselyn tulokset on kerätty HelsinkiMission School to Belong -ohjelmassa mukana olevassa 36 oppilaitoksessa 10.5.-7.9.2022. Oppilaitokset ovat yläkouluja, lukioita sekä ammatillisia oppilaitoksia. Vastaajia on 4147. 94 % vastaajista oli 15–20–vuotiaita ja loput keskimäärin 21–39-vuotiaita. Kysely on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi.

Huoltajien ja henkilökunnan tulokset on kerätty School to Belong -ohjelmassa mukana olevassa 36 oppilaitoksessa 10.5.-7.9.2022. Henkilökunnan kyselyssä vastaajia on 550 ja huoltajien kyselyssä 1401.

Yksinäisyys nuorten sanoin:

“Yksinäisyys on itsesyyttävä tunne, joka haluaa uskotella, että kaikki elämän ongelmat ja turhautumisen tunteet ovat omaa syytä. Vaikka olisi muiden ympärillä, on kuin minun annettaisiin olla muiden keskuudessa vain kohteliaisuutena, eikä minua oikeasti kaivattaisi.” – poika, 16 vuotta

“Yksinäisyys on maailman pahin tunne, jota on tosi vaikea kuvata. Tuntuu, että itsessä on jotain vikaa, kun kukaan ei tykkää. Tuntuu, että yksinäisyys on ihan oma syy. Tuntuu, että on maailmassa yksin eikä kukaan välitä. Ei ole ketään kelle puhua ja jonka kanssa jakaa elämänsä. Hävettää, kun tuntuu, että kaikilla muilla on kavereita. Yksinäisyys sattuu. Tuntuu siltä, että kuristuu.” – tyttö, 20 vuotta

16.11.2022