Uutinen

16.6.2022

Yksinäisyydestä ei puhuta tarpeeksi, selviää tuoreesta kyselystä – näin kokee lähes 80 prosenttia suomalaisista

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä yksinäisyyden viikkoa. Suomalaisista lähes 80 prosenttia kokee, että yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista tulisi puhua yhteiskunnassa nykyistä enemmän. Valtakunnallinen järjestö HelsinkiMissio haluaa poistaa yksinäisyyteen liitettyä stigmaa. Saadakseen näkyvyyttä keskustelulle yksinäisyyden vastaisesta työstä tunnettu järjestö on lanseerannut parittomien sukkien “Kaverisukka” -malliston yhteistyössä Prisman kanssa.

Noin joka seitsemäs suomalainen kokee itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi, selviää HelsinkiMission toukokuussa teettämästä kyselystä. Tuloksista ilmenee, että naiset tuntevat yksinäisyyttä hieman useammin kuin miehet. Lisäksi yksinäisyyttä kokee selvästi useammin alle 40-vuotiaat kuin heitä vanhemmat ikäluokat. Kyselyyn vastasi 1 054 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tuore tieto suomalaisten kokemasta yksinäisyydestä on ajankohtaista, sillä tällä viikolla, 13.–17.6. vietetään kansainvälistä yksinäisyyden viikkoa.

“Yksinäisyyden kokemus on universaalisti koettu tunne, jota jokainen voi elämänsä aikana ajoittain kokea riippumatta siitä, onko lähellä ihmisiä tai ei. Ongelmaksi yksinäisyys muuttuu, kun se pitkittyy ja ihminen kokee, ettei hän voi tehdä mitään helpottaakseen sitä. Yksinäisyydellä voi olla merkittäviä vaikutuksia yksilön terveyteen ja hyvinvointiin,” painottaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Enemmän yhteiskunnallista ja yhteistä keskustelua yksinäisyydestä

Lähes 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista tulisi puhua yhteiskunnassa nykyistä enemmän. Kyselyyn vastanneista 34 prosenttia oli asiasta täysin samaa mieltä ja 44 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Samaan aikaan suomalaisista 73 prosenttia koki yksinäisyyden aiheeksi, josta voi puhua. Colliander muistuttaa, ettei yksinäisyydestä puhuminen ole kaikille helppoa:

“On ilahduttava asia, että näin moni suomalainen haluaa käydä keskustelua yksinäisyydestä.  Yksinäisyyden tulisi olla aihe, josta voi puhua ja siihen saa tukea. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan toteudu. Työssämme yksinäisyyttä kokevat kertovat, että aiheesta on vaikea puhua ja liian usein yksinäisyyden tunteen kanssa tulee ohitetuksi yhteiskunnan eri palveluissa. Syynä voi olla, että yksinäisyyteen liittyy usein turhaa häpeää, jota haluamme työllämme vähentää“, hän sanoo.

Joka neljäs kokee yksinäisyyden vähentämisen olevan yksinäisyyttä kokevan vastuulla

Kyselyssä kävi myös ilmi, että hieman yli neljännes suomalaisista kokee yksinäisyyden vähentämisen olevan yksinäisyyttä kokevien vastuulla. Näin ajattelivat useammin miehet, yksin asuvat, Etelä-Suomessa asuvat sekä hyvin toimeen tulevat ja ansiotyössä olevat suomalaiset. Selvityksen mukaan enemmän yhteiskunnan kuin yksilön vastuuksi yksinäisyyden vähentämisen kokivat alle 30-vuotiaat vastaajat.

“Jatkuva ja pitkäkestoinen yksinäisyys ei ole kenenkään oma valinta ja avun hakemiselle voi olla korkea kynnys. Mutta apua on tarjolla ja sen hakeminen on rohkeaa. Me HelsinkiMissiolla uskomme, että yksinäisyys voitetaan yhdessä ja haluamme tuoda tähän ratkaisuja. Tarvitsemme arvokeskustelua myötätunnosta ja yksinäisyyden vähentämisen yhteisvastuusta sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Vaikuttamalla asenteisiin ja yleiseen ilmapiiriin sekä puhumalla yksinäisyydestä, voimme yhdessä vähentää yksinäisyyttä,” Colliander toteaa.

Parittomilla sukilla halutaan ilmentää yksinäisyyttä ja lisätä keskustelua 

Saadakseen näkyvyyttä yksinäisyyskeskustelulle HelsinkiMissio on lanseerannut parittomien sukkien “Kaverisukka” -malliston yhteistyössä Prisman kanssa. Sukat on valmistanut kotimainen sukkatehdas Sukkamestarit sekä suunnittelut artisti Robin Packalen.

Ostamalla Kaverisukan ja vetämällä sen jalkaansa kuka tahansa voi auttaa hälventämään yksinäisyyteen liitettyä leimaa sekä näyttää tahtonsa yksinäisyyden vähentämiseksi. Lisäksi kampanjalla kannustetaan suomalaisia lahjoittamaan HelsinkiMission yksinäisyyden vastaiseen työhön. Kampanja on käynnissä 19.6. saakka. Kaverisukkia on kuitenkin saatavilla Prisman verkkokaupasta sekä kaikista myymälöistä ympäri Suomen niin kauan kuin sukkia riittää. 

Lähteet: 

HelsinkiMissio, Kantar Public. 2022. Kyselyselvitys, Suomalaisten kokema yksinäisyys. Lue kyselytutkimus tästä.

Tutustu Kaverisukkiin ja lue lisää osoitteesta www.kaverisukka.fi 
Lue lisää HelsinkiMission lahjoitusmahdollisuuksista täältä: www.helsinkimissio.fi/lahjoita tai osoitteesta www.kaverisukka.fi.

Kansainvälinen yksinäisyyden viikko

Kansainvälistä yksinäisyyden viikkoa (eng. Loneliness Awareness Week) vietetään 13.–17.6.2022. Viikon taustalla on Iso-Britanniassa toimiva Marmalade Trust -hyväntekeväisyysjärjestö. HelsinkiMissio sekä Kaverisukka-kampanjan yhteistyötahot Prisma ja Sukkamestarit ovat mukana viettämässä yksinäisyyden viikkoa Suomessa. Lue lisää kansainvälisestä yksinäisyyden viikosta Marmalade Trust -hyväntekeväisyysjärjestön verkkosivuilta täältä.

16.6.2022