Uutinen

28.2.2023

THL:n kysely: yksinäisyys noussut yleisimmäksi ikäihmisten ongelmaksi – Danonen ja HelsinkiMission yhteistyö vähentää senioreiden yksinäisyyttä

Danone liittyy HelsinkiMission yhteistyökumppaneiden joukkoon kolmivuotisella yhteistyöllä. Luvassa on sekä rahallista tukea että toiminnallista yhteistyötä, jolla pyritään löytämään ratkaisuja senioreiden kasvavaan yksinäisyyteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimevuotisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yksinäisyys on noussut ikäihmisten yleisimmäksi ongelmaksi. Viidesosa vastanneista ikäihmisistä kärsii yksinäisyydestä usein tai koko ajan.

Danonen yhteistyökumppanuudella tuetaan HelsinkiMission työtä vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Painopisteenä on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen. Taloudellisen tuen lisäksi yhteistyö sisältää työtä vapaaehtoistoiminnan parissa, jota tehdään osana Danonen vastuullisuustyötä ikäihmisten tukemiseksi. 

Sekä HelsinkiMission että Danonen toiminnan ytimessä on YK:n kestävän kehityksen kolmannen tavoitteen (SDG 3) edistäminen: taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. Yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka heikentää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia voimakkaammin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Joka kymmenes suomalainen kärsii haitallisesta yksinäisyydestä.

Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen on tärkeä osa Danonen sosiaalista vastuuta

Danone on ollut B Corp -sertifioitu Suomessa vuodesta 2022 lähtien. Yrityksen tavoitteena on olla yksi ensimmäisistä monikansallisista yrityksistä, joka on saavuttanut B Corp™ -sertifikaatin kaikille toiminnoilleen vuoteen 2025 mennessä. Sertifikaatin voivat saada yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaansa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä tekevät toiminnallaan hyvää osakkeenomistajien lisäksi muille sidosryhmilleen. 

-  Meille on tärkeää, että sosiaalinen vastuu on olennainen osa liiketoimintaamme. Yhtenä strategiamme keskeisenä pilarina on tukea ikääntyvän väestömme terveyttä ja hyvinvointia tuotteillamme. Alkava yhteistyömme HelsinkiMission kanssa on luonteva jatkumo tälle työlle, ja olemme innoissamme mahdollisuudesta tuoda iloa yksinäisyyttä kokevien vanhusten arkeen ja hyvinvointiin”, kertoo Danonen maajohtaja Ulla Zakowski. 

Vahvistusta HelsinkiMission kysyttyihin senioripalveluihin

HelsinkiMission hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnan raportti 2022 nostaa esiin yksinäisyyden kokemusten lisääntymisen erityisesti ikäihmisten keskuudessa. Raportin mukaan senioreiden toimintakyky on alentunut koronan myötä. Ikäihmisille yksinäisyys on yksi suurimmista terveysriskeistä. Pitkittyneen pandemia-ajan jälkeen tuhannet seniorit viettävät edelleen pitkiä aikoja yksin neljän seinän sisällä. 

-  Pitkittyneen koronapandemian jälkeen olemme huomanneet monilla senioreilla arkuutta lähteä sosiaalisiin tilanteiseen ja liikkeelle omasta kodistaan. Tämä heijastuu senioreiden hyvinvointiin yksinäisyytenä ja eristäytymisenä. Tässä ajassa seniorit tarvitsevatkin yhteisöjä, joihin he voivat liittyä ja jakaa omaa arkeaan toistensa kanssa vertaistuen ja kohtaamisten keinoin, toteaa senioripalveluiden päällikkö Kari Lankinen. 

Ikäihmisten tilanne heijastuu HelsinkiMission senioripalvelujen kysyntään. Järjestön kattavien senioripalvelujen asiakastapaamisissa ja yhteisötapahtumissa kohdattiin viime vuonna yhteensä 34 582 kertaa. Määrä on lisääntynyt selvästi viime vuoden lähes 30 000 kohtaamisesta.  

Lue Danonen ja HelsinkiMission yhteistyöstä myös tiedotteestamme.

Lähteet:

HelsinkiMission hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnan raportti 2022 
THL: Vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyys vuonna 2022

28.2.2023