Blogi

Senioripalveluiden päällikkö Kari Lankinen

14.12.2022

HelsinkiMission senioripalvelut auttavat senioreja etänä ja ympäri maailman

Seniorit kohtaavat digimaailman monin eri tavoin nyky-yhteiskunnassa. Digitalisaatio on sujuvoittanut palveluja ja prosesseja, mutta se voi myös eriarvoistaa ja syrjäyttää. Moni tarvitsee tukea ja konkreettista apua digimaailmaan liittyviin kysymyksiin. HelsinkiMissio on ottanut haasteen vastaan. Olemme jo pitkään tarjonneet senioreille digitukea ja opastusta, sekä kasvotusten että etäyhteyksin. Digituelle on ollut valtavasti kysyntää ja sitä kehitetään edelleen. Etäyhteydet mahdollistavat myös muiden palvelujemme tarjoamisen entistä laajemmin.

Lisää hyvinvointia ja vähemmän yksinäisyyttä

Tämän vuoden alussa yhdistimme ammatillisen keskustelu- ja ryhmätoiminnan (Senioripysäkki) sekä vapaaehtoisten tuottamat palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Uudistuksen myötä pystymme entistä paremmin kohdistamaan työtämme senioreille ja vapaaehtoisille. Senioripalveluiden tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin lisääminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Toiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille. Kaikki toiminnot ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

HelsinkiMissiolla on vakiintunut asema senioripalveluiden tuottajana pääkaupunkiseudulla ja toimivat yhteydet sekä Helsingin kaupunkiin että muihin järjestöihin. Asiakasohjaus toimii hyvin ja palvelumme tavoittavat kuukausittain miltei 2 500 senioria. Vuonna 2021 koko senioripalveluiden toiminnassa syntyi lähes 30 000 kohtaamista.

Digitukea ja juttuseuraa

Vapaaehtoisemme opastavat senioreja digipulmissa ja tarjoavat samalla kiireetöntä jutteluseuraa. Teemme yhteistyötä myös Helsingin kaupungin, Helsingin Invalidien Yhdistyksen ja ENTER ry:n kanssa. Kuka tahansa seniori tai henkilö, jonka on vaikea poistua kotoa, voi vaivattomasti tilata itselleen digiopastajan. Koulutettu vapaaehtoinen auttaa kännykän, tietokoneen tai vaikkapa television asennuksessa ja käyttöönotossa.

“Digiopastaja oli mahdottoman mukava, juotiin kahvit opettelun lomassa. Pidin siitä, ettei ollut kiirettä mihinkään ja opettelun lisäksi sain kohdata opastajan ihmisenä ja tutustua puolin ja toisin. Hän tuli tutuksi jo yhdellä käynnillä.”

Aamukorva tarjoaa keskustelua vapaaehtoisen kanssa

Aamukorva-puhelinpalvelu tarjoaa keskustelumahdollisuuden yli 65-vuotiaille. Puhelinpalvelussa seniorit saavat kotiinsa sosiaalista tukea ja arkea vahvistavaa vuorovaikutusta. Palvelun valtakunnallista luonnetta on vahvistettu ja tietoa palvelusta levitetään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Vuoden 2022 aikana on vastattu jo yli 2200 puheluun. Aamukorvaan voi soittaa mistä päin Suomea tahansa ja käydä keskustelua vapaaehtoisen kanssa aamun aikaisina tunteina.

”Olen soittanut Aamukorvaan jo useiden vuosien ajan. Aamukorvasta olen saanut sellaista tukea, että jaksan arkea sairauteni kanssa”

Yhteisöllisiä tapahtumia myös etänä

Yhteisölliset palvelut saattavat seniorit yhteen lukuisten kulttuuritapahtumien äärelle. Yhteisöpalveluissa järjestetään laulu- ja kirjallisuustilaisuuksia, konsertteja, retkiä ja hengellisiä tilaisuuksia. Niihin voi osallistua palvelutaloissa, sairaaloissa, kirjastoissa, kirkoissa ja HelsinkiMission omissa toimipaikoissa. Osa tapahtumista toteutetaan myös etänä, jolloin yhä useampi pääsee mukaan kotoa käsin.

Vapaaehtoisten koulutus siirtynyt verkkoon

Senioripalvelut etsivät ympäri vuoden uusia vapaaehtoisia, jotka haluavat kouluttautua eri palveluihin. Vapaaehtoiset haastatellaan ja heille tarjotaan jatkuvaa verkkokoulutusta. Vapaaehtoistehtävän voi valita vapaasti oman kiinnostuksen mukaan. Koulutetuille vapaaehtoisille tarjotaan myös koordinaattorin tukea, lisäkoulutuksia, työnohjausta ja vertaistapaamisia. Verkkokoulutus on osoittautunut toimivaksi tavaksi perehdyttää vapaaehtoiset tehtäviinsä. Vapaaehtoiset ovat antaneet positiivista palautetta siitä, että koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti verkossa. Tämä helpottaa toimintaan osallistumista. Haluammekin toivottaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä kaikki mukaan senioripalveluiden vapaaehtoistoimintaan. Tällä hetkellä vapaaehtoisia on miltei 600 henkilöä eri tehtävissä.

Senioripysäkin yksilö- ja ryhmätoimintaa nyt myös etäyhteyksin

HelsinkiMissio on toteuttanut ikääntyneille suunnattua Senioripysäkki-toimintaa yli 20 vuoden ajan. Senioripysäkiltä yli 65-vuotiaat saavat maksutonta keskusteluapua yksinäisyyteen, alakuloisuuteen ja muihin lieviin psykososiaalisiin ongelmiin. Tavoitteena on vahvistaa senioreiden mielen hyvinvointia. Toiminta painottuu ammatillisesti ohjattuihin keskusteluryhmiin, jotka kokoontuvat 15 kertaa teemoitettuihin tapaamisiin. Tämän lisäksi on saatavilla 1−5 kertaa keskustelutukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Lähiauttamisen lisäksi olemme laajentaneet toimintaamme valtakunnalliseksi korona-aikana kehitetyllä etäauttamisen mallilla.

”Keskustelut ovat olleet tosi hyviä. Selkiyttivät omia asioita, kun sai sanottua niitä ääneen. Olen aika kiitollinen, että loppujen lopuksi rohkaistuin ottamaan yhteyttä.”

Keskustelu omalla äidinkielellä on avunsaajalle tärkeää. Tämän vuoksi senioreille on saatavilla nykyään apua myös ruotsiksi Seniorhållplats-ryhmissä. Tammikuussa 2023 alkavien ryhmien kokoaminen on käynnissä ja toivommekin, että mahdollisimman moni rohkaistuu lähtemään mukaan toimintaan, joka vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa hyvinvointia. Yksilö- ja ryhmätoimintoja tarjotaan myös etänä. Teemme yhteistyötä Suomi-seuran kanssa, jotta tavoittaisimme myös ulkosuomalaisia entistä enemmän

Senioripalveluiden päällikkö Kari Lankinen

14.12.2022