Uutinen

5.4.2022

Moni kaipaa tukea digilaitteiden käytössä − HelsinkiMission vapaaehtoisen voi pyytää kotiin opastamaan

Huhtikuussa käynnistyvässä kolmivuotisessa hankkeessa luodaan helsinkiläisille kotidigituen palvelumalli. Tavoitteena on, että kukaan digiopastusta kaipaava ei jää yksin ongelmiensa kanssa, vaan saa tarpeisiinsa sopivaa opastusta. Kaikki tuki on luottamuksellista ja asiakkaille maksutonta.

HelsinkiMission koordinoimassa hankkeessa ovat mukana yhteistyötahoina Helsingin kaupunki, Helsingin Invalidien Yhdistys ry sekä ENTER ry. Helsingin kaupunki ja ENTER ry antavat kuntalaisille etä- ja lähidigitukea, ja HelsinkiMissio sekä Helsingin Invalidien Yhdistys ry vastaavat kotidigituen tarjoamisesta. Hanketta rahoittaa STEA.

Palvelumalli on kolmiportainen: opastusta saa kotona, etänä tai palvelupisteissä

− Digituen tarve on yksilöllistä. Joku kaipaa neuvontaa oman kodin rauhassa, toiselle toimii paremmin etänä tai kaupungin palvelupisteellä annettava neuvonta, projektikoordinaattori Sirpa Hirvonen kuvailee.

Kotidigituen ensisijaista kohderyhmää ovat ikääntyneet ja erityisryhmiin kuuluvat ihmiset, joiden on vaikea poistua kotoaan. Lähi- ja etädigitukea tarjotaan kaikille helsinkiläisille. Kotidigitukea antavat luotettavat digivapaaehtoiset, joiden koulutuksesta vastaavat HelsinkiMissio ja Helsingin Invalidien yhdistys ry.

Tavoitteena on, että tuen ansiosta kaupunkilaiset osaavat käyttää erilaisia verkkopalveluja ja hyödyntää älylaitteita omiin tarpeisiinsa.

− Digituen lisäksi tärkeä tavoitteemme on kohderyhmien yksinäisyyden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Opastettavan ja opastajan kohtaamiset lisäävät molempien hyvinvointia, Hirvonen sanoo.

Digiopastusta kaivataan kaikissa ikäryhmissä

Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan digilaitteiden ja sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt vanhimmissa ikäryhmissä. * Vaikka kansalaisten digitaidot kasvavat hyvää vauhtia, niin digiopastusta kaivataan ajoittain kaikissa ikäryhmissä. Digitalisaatio on mullistanut toimintatapoja monella elämänalueella sujuvoittamalla useita palveluja ja prosesseja, mutta palvelujärjestelmät voivat kuitenkin myös eriarvoistaa ja syrjäyttää.

HelsinkiMissio rekrytoi uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Digiopastaminen kartuttaa myös opastajan omaa osaamista, tarjoaa mielekästä sisältöä elämään ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntaan. Vapaaehtoiskoulutukseen voi hakea HelsinkiMission verkkosivun kautta, seuraava koulutus järjestetään 28.4. Hae vapaaehtoiseksi

Lukuja hankkeesta:

  • Hankekauden aikana (2022–2024)
    • noin 9000 etädigituki- ja kotidigitukikontaktia
    • 100 uutta koulutettua vapaaehtoistoimijaa
    • noin 30 tilaisuutta hankkeen kohderyhmälle, yhteensä 600 kontaktia

Hae digitukea ja lue lisää:

HelsinkiMission kotidigituki

Esittelyvideo

Hae kotidigitukea HelsinkiMissiosta

helsinkimissio.fi/senioreille/digitukea

Helsingin kaupungin digituki

digituki.hel.fi

Helsingin Invalidien Yhdistyksen digipiste

hiy.fi/digipiste

Enter ry:n digiopastus

entersenior.fi

* Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

5.4.2022