Palaute-


tietoinen


työskentelytapa


Palautetietoinen työskenteleminen eli Feedback-Informed Treatment (FIT) on lähestymistapa sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden lisääntymiseen. Se perustuu laajaan tutkimustietoon siitä, mikä vuorovaikutustyössä toimii.

Palautetietoisessa työskentelytavassa seurataan työskentelyn edistymistä ja säädetään sitä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sen kaksi peruspilaria, laadun ja tehokkuuden arviointi sekä tulosten parantaminen, muodostavat perustan työskentelylle.

Palautetietoinen työskentelytapa ei ole uusi menetelmä tai terapiamuoto. Se on asiakkaan ääntä ja kokemusta kunnioittava työskentelytapa, joka soveltuu käytettäväksi missä tahansa vuorovaikutustyössä. Oikein käytettynä palautetietoinen työskentelytapa rikastuttaa omaa työtä ja auttaa fokusoimaan asiakkaan näkökulmasta tärkeimpiin asioihin. 

 
Palautetietoisen työskentelytavan hyödyt

Reaaliaikainen palaute kertoo työntekijälle, mitkä osa-alueet työssä toimivat erityisen hyvin ja mitkä kaipaavat edelleen kehittämistä.

Asiakas pääsee puolestaan osalliseksi uudella tavalla, koska hänen kokemustaan työskentelyn toimivuudesta kuunnellaan ja fokusta täsmennetään palautteen perusteella.

Organisaatiota palautetietoinen työskentelytapa hyödyttää siten, että työn laatu ja vaikuttavuus tulevat näkyviksi ja kehittämistyöskentely voidaan kohdistaa reaaliaikaisten tarpeiden mukaan.

Asiakkaalle:

  • voimauttava ja osallistava keskustelun väline, joka tukee dialogisuutta työntekijän ja asiakkaan välillä
  • arvostava kohtaaminen, jossa yksilölliset tarpeet ja toivomukset muodostavat perustan yhteistyölle
  • mahdollisuus visuaalisesti havainnollistaa ja seurata oman voinnin muutosta

Työntekijälle:

  • tavoitteellinen, fokusoitunut työskentelytapa
  • tieto kohtaamistyön toimivuudesta
  • ammatillisen kehittymisen työväline

Organisaatiolle:

  • reaaliaikainen seuranta ja arviointi
  • tehokkuuden parantaminen ja työn vaikuttavuuden tuleminen näkyväksi
  • mahdollisuus vertailla vaikuttavuutta kansainvälisesti