Blogi

Heidi Rouhiainen

7.6.2023

Nuorten kriisipiste vastaa nuorten avunpyyntöihin

Nuoruudessa koetaan usein ensimmäiset parisuhteet, mutta myös sydänsurut. Aivojen kehitys on kesken aina 25 ikävuoteen asti, jonka seurauksena nuoret reagoivat nopeasti. Yhteentörmäyksiltä ja kriiseiltä ei voi välttyä nuoruudessa. Nuorten kriisipiste on ollut nuoren apuna elämän aallokoissa jo 30 vuotta.

Nuorten kriisipisteen matalan kynnyksen avulle on edelleen valtava tarve. Nuoruus elämänvaiheena on haastava monine muutoksineen, joihin nuoren oletetaan sopeutuvan. Nuoren keho muuttuu valtavasti, oma identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen mietityttävät. Nuori irtaantuu vanhemmistaan kaverisuhteiden noustessa entistä tärkeämmäksi.

Alkujaan nuorten itsemurhien ehkäisyyn keskittyneen toiminnan painopiste on muuttunut: nyt tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, lisätä ja ylläpitää hyvinvointia sekä vahvistaa osallisuutta. Apua on saatavilla kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Nuoret ansaitsevat kasvurauhan

Ympäristö on viime aikoina haastanut erityisesti nuorten kasvurauhaa. Globaalit kriisit, kuten koronapandemia, ilmastonmuutos ja sota, ovat aiheuttaneet huolta tulevaisuudesta ja heikentäneet nuorten hyvinvointia. Yksinäisyys on kasvava ilmiö nuorten keskuudessa ympäri maailmaa, eikä tilanne ole pandemian jälkeen palautunut entiselleen. Tutkimukset kertovat, että pitkittyessään yksinäisyys heikentää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä.

Yksilökeskeinen suorituskulttuuri luo nuorille paineita opiskelun, sosiaalisen elämän ja ulkonäön suhteen. Moni kamppailee tämän vuoksi riittämättömyyden kokemusten kanssa piiskaten itseään äärimmäisyyksiin tai lamautuen jo alkumetreillä.

Nuorten kriisipiste on aina nuorten puolella

Nuorten kriisipisteellä on vuosien ajan luotettu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöhön nuorten hyväksi. Nuorille on tärkeintä, että on paikka, missä tulee kuulluksi ja kohdatuksi sekä saa puhua haluamastaan aiheesta. He myös arvostavat ammattilaisten ja vapaaehtoisten myötätuntoista asennetta.

Nämä toiveet olisi hyvä kuulla laajemminkin, kun mietitään nuorille suunnattavia palveluja. Nuoret kokevat, että apu vaikeassa elämänvaiheessa on auttanut jäsentämään ajatuksia ja ymmärrys omasta tilanteesta on lisääntynyt. Jo lyhyenkin tuen aikana keinot käsitellä ongelmia ovat lisääntyneet. Vaikeuksista selviytyminen vahvistaa nuorten kyvykkyyttä kohdata tulevaisuudessa elämän varrelle tulevia esteitä ja kriisejä.

Nuorten kriisipiste tarjoaa nuorille paikan, missä saa miettiä rauhassa elämäänsä turvallisen aikuisen kanssa. Nykyään keskustelu- ja kriisiapua sekä tukihenkilötoimintaa tarjotaan myös School to Belong -ohjelmassa. Ensi syksynä mukana on jo 106 oppilaitosta, jotka ovat ottaneet yksinäisyyden vähentämisen koko koulun yhteiseksi missioksi.

Paras sijoitus tulevaisuuteen

Inhimillisen kärsimyksen vähentämisen ja kasvun tukemisen lisäksi nuoriin kannattaa sijoittaa myös taloudellisesta näkökulmasta. HelsinkiMission nuorten palveluiden vaikuttavuutta selvitettiin SROI-arvioinnissa (Social Return On Investment). Nuorten auttamiseen sijoitettu euro tuotti itsensä takaisin yhteiskunnallisina hyötyinä samana vuonna jopa kaksinkertaisesti.

Tällä hetkellä julkiset nuorten mielenterveyspalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet ja hoitoa on vaikea saada. Ennaltaehkäisevä työ vähentää ongelmien pitkittymistä ja muuttumista hoitoa tarvitseviksi sairauksiksi. Kutsuisin nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen tukemista eettiseksi ja viisaaksi sijoittamiseksi.

Olemme olleet Nuorten kriisipisteellä muutoksentekijöitä ja aiomme olla sitä jatkossakin. Mitä enemmän nuoren elämän polulle kerääntyy esteitä, sitä enemmän hän tarvitsee tukea muilta ihmisiltä. Kolmenkymmenen vuoden aikana nuoret ovat muuttuneet avun hakemisen suhteen. He ovat rohkeita pyytämään ja ottamaan apua vastaan, joten vastataan yhdessä ja yhteiskuntana tähän toiveeseen ajoissa.

Eräs nuorten kriisipisteeltä apua saanut nuori kiteytti kokemuksensa: ”Koin olevani tärkeä ja sain apua.”

Heidi Rouhiainen

7.6.2023