Uutinen

19.9.2023

School to Belong -yksinäisyyskysely: Yksinäisyyttä kokevat nuoret tapaavat toisiaan harvoin kouluyhteisön ulkopuolella tai verkossa – kouluyhteisöissä löydetty ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi 

Ryhmä nuoria istumassa ja juttelemassa koripallokentän laidalla.

Joka kolmas (33 %) yksinäisyyttä kokevista nuorista ei tapaa kavereita tai muita saman ikäisiä viikoittain kasvokkain eikä verkossa. Nuorten kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa omaan yksinäisyyden tunteeseen on kasvanut vuodessa neljä prosenttiyksikköä School to Belong -ohjelmassa mukana olevissa oppilaitoksissa. School to Belong -yksinäisyyskyselyssä on vastaajana 6 335 nuorta. 

School to Belong -yksinäisyyskyselyssä joka kolmas yksinäisyyttä kokeva nuori kertoo, että ei tapaa kavereita tai muita saman ikäisiä viikoittain kasvokkain kouluyhteisön ulkopuolella eikä verkossa.  Puolet yksinäisyyttä kokevista kertoo yksinäisyyden haittaavan keskittymistä oppitunneilla ja 42 % kertoo yksinäisyyden olevan yhteydessä koulupoissaoloihin. Oppilaitosten henkilöstöstä jopa 83 % kokee yksinäisyyden vaikuttavan koulupoissaoloihin.  

– Sosiaalisten kontaktien puute ja yhteisöön kuulumattomuus on hälyttävää. Toiveikkuutta yksinäisyyttä kokevien nuorten tilanteeseen kuitenkin tuo se, että nuorilla on myös positiivisia kokemuksia sosiaalisista suhteista. Oppilaitoksissa on tärkeää vahvistaa näitä kokemuksia. Kertaluontoiset ryhmäytymisen keinot eivät välttämättä enää riitä – tutustumisen ja yhdessäolon paikkoja tulee luoda nuorille aktiivisesti ja mahdollistaa kynnyksettömiä tapoja osallistua, HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö, tutkija Maria Lähteenmäki sanoo. 

Melko usein tai jatkuvasti yksinäisyyttä kokevien nuorten osuus (14 %) on edelleen suuri verrattuna koronaa edeltäneeseen aikaan (11 %). Pitkään jatkuva yksinäisyys on stressitila, jolla on vakavia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveydentilaan, opiskelumotivaatioon ja opintojen keskeyttämisriskiin. Kaksi kolmesta nuoresta arvioi mielenterveysongelman liittyvän omaan yksinäisyyteen, kolme neljästä väsymyksen ja noin puolet kokee ärtymyksen ja välinpitämättömyyden olevan yhteydessä yksinäisyyteen.  

Valtakunnallinen School to Belong -ohjelma vähentää yksinäisyyttä kouluyhteisöissä 

School to Belong -ohjelmassa on löydetty ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi. Nuorten kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa omaan yksinäisyyden tunteeseen on kasvanut vuodessa neljä prosenttiyksikköä niissä kouluissa, jotka ovat olleet mukana ohjelmassa. School to Belong -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille työkaluja, koulutuksia ja oppimateriaaleja sekä yksinäisyyttä kokeville nuorille kynnyksetöntä keskusteluapua ja tukea Nuorten kriisipisteellä.  

– Yksinäisyyttä tuntevista nuorista 42 % ei koe pystyvänsä vaikuttamaan yksinäisyyteen. Nuoret tarvitsevat tietoa ja taitoja siitä, miten yksinäisyyttä voi vähentää. Kouluyhteisöllä on tärkeä tehtävä tarjota nuorille turvallinen paikka opetella sosiaalisia taitoja ja konkreettisia keinoja puuttua yksinäisyyteen. Jokainen nuori ansaitsee kokea kuuluvansa yhteisöön, kertoo HelsinkiMission Nuorten kriisipisteen päällikkö Heidi Rouhiainen. 

Kouluyhteisöissä yksinäisyyttä voidaan vähentää lisäämällä yhteisöllisyyttä. Puolet nuorista (51 %), joiden oppilaitos on toista vuotta mukana School to Belong -ohjelmassa, kokee, että oppilaitoksessa panostetaan yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Ensimmäistä lukuvuotta mukana olevissa oppilaitoksissa vastaava luku oli 39 %. Kehitys on ollut myönteistä myös nuorten vanhempien mielestä. Toista vuotta ohjelmaan osallistuvat vanhemmat kokevat oppilaitoksen panostavan yhteisöllisyyden lisäämiseen (62 %), kun vastaava luku ensimmäistä vuotta mukana olevien kohdalla on 54 %. Lisäksi ensimmäistä vuotta mukana olevasta kouluhenkilökunnasta 23 % vastasi pystyvänsä vaikuttamaan oppilaiden yksinäisyyteen, toista vuotta ohjelmassa olevasta vastaavasti 34 %. 

School to Belong -yksinäisyyskyselyn tuloksia 

  • 14 % nuorista kokee haitallista yksinäisyyttä oppilaitoksessaan ja heistä 41 % ei koe voivansa vaikuttaa yksinäisyyden tunteeseen. 
  • Haitallista yksinäisyyttä kokevat nuoret tunnistavat yksinäisyyden liittyvän mielenterveysongelmiin, sekä lisäävän väsymystä, ärtymystä ja keskittymisen vaikeuksia oppitunnilla. 
  • Joka kolmas yksinäisyyttä kokevista nuorista ja 13 % kaikista vastanneista nuorista ei tapaa viikoittain kavereita tai muita samanikäisiä oppilaitoksen ulkopuolella eikä verkossa. 
  • 83 % oppilaitosten henkilöstöstä kokee, että nuorten yksinäisyys liittyy koulupoissaoloihin. 
  • Yksinäisyys lisää merkittävästi liiallista somen käyttöä ja tämän tunnistavat yli puolet nuorista (58 %), huoltajista (59 %) ja oppilaitoksen henkilökunnasta (67 %),  
  • Henkilökunnasta 14 % ja nuorista 7 % kokee, että oppilaitoksessa esiintyy rikollista jengiytymistä, joka on yhteydessä ulkopuolisuuden kokemukseen. 

School to Belong -kysely toteutettiin 101:ssa School to Belong -ohjelmassa mukana olevassa yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa 24.4.–2.6.2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 6 335 nuorta, 1 277 oppilaitosten henkilökunnan jäsentä ja 2 837 huoltajaa. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. 

School to Belong -yksinäisyyskyselyyn vastanneiden nuorten kommentteja:  

”Yksinäisyys näkyy arjessani eniten koulussa. Ei vain ole ketään kenen kanssa viettäisin aikaa, en puhu kenellekään, ellei pidä tehdä pari- tai ryhmätöitä. Koulun jälkeen jotkut saattavat olla vielä kavereidensa kanssa, mutta minä en voi tehdä niin. Yksinäisyys vie motivaatiota jaksaa olla koulussa.” – nuori, 17 vuotta 

”Teen koulussa vain aivan pakollisen ja menen koulusta suoraan kotiin. Käytän poissaolot aivan kurssilta tippumisen rajoille. Paritehtäviä tehdessä luokassa yritän näyttää siltä, ettei minua kiinnosta ja sulkeutua puhelimelleni jotta muut eivät kiinnittäisi yksinäisyyteeni huomiota.” – nuori, 18 vuotta 

”Vietän suurimman osan vapaa ajastani yksin, mutta koulussa kuitenkin minulle puhutaan. En silti tunne ikinä kuuluvani joukkoon. Lopetin harrastukseni, vaikka rakastin sitä mutta en vain enää kestänyt sitä syrjintää ja yksinäisyyttä mitä koin siellä ollessani.” – nuori, 16 vuotta 

19.9.2023