School to


Belongin


materiaalit


Tervetuloa School to Belongin materiaalipankkiin!

Löydät materiaalipankista käyttöösi muun muassa koulutustemme tallenteet ja diat, materiaalia someen sekä paljon muuta.

Tervetuloa oppimaan lisää siitä, miten voimme yhdessä vähentää yksinäisyyttä, sillä yhdessä yksinäisyys voitetaan.

Webinaaritalleenteet ja diat

Luento yläkoululaisille: Minä ja muut – yksinäisyys kaverisuhteissa

To 26.9.2024 klo 9.15-9.45 (kesto 30min)

Voiko olla yksinäinen, vaikka on kavereita ympärillä? Opiskelijoille suunnatulla School to Belong -luennolla tutustutaan yksinäisyyden eri ilmentymiin ja ulkopuolisuuden tunteisiin, mitkä koskettavat monia. Käymme lävitse keinoja, joilla yksinäisyyttä voi helpottaa.
Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. vähentää yksinäisyyden stigmaa ja normalisoida yksinäisyyttä
 2. laskea kynnystä ottaa yksinäisyys puheeksi
 3. kuinka luoda ja vahvistaa ihmissuhteita konkreettisin esimerkein

Ilmoittaudu tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Luennon diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento lukioiden, ammattiopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille: Minä ja muut: yksinäisyys kaverisuhteissa

to 3.10. klo 09.15-09.45 (kesto 30 min)

Voiko olla yksinäinen, vaikka on kavereita ympärillä?
Opiskelijoille suunnatulla School to Belong -luennolla tutustutaan yksinäisyyden eri ilmentymiin ja ulkopuolisuuden tunteisiin, mitkä koskettavat monia. Käymme lävitse keinoja, joilla yksinäisyyttä voi helpottaa.
Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. vähentää yksinäisyyden stigmaa ja normalisoida yksinäisyyttä
 2. laskea kynnystä ottaa yksinäisyys puheeksi
 3. kuinka luoda ja vahvistaa ihmissuhteita konkreettisin esimerkein

Ilmoittaudu tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Luennon diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento yläkoululaisille: Minä riitän – Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena

to 14.11. klo 9.15-9.45 (kesto 30min)

Itsemyötätunto antaa sinulle sisäistä voimaa, joka voi auttaa sinua kohtaamaan elämään kuuluvat haasteet uudella tavalla. Itsemyötätunnon lempeys auttaa sinua suhtautumaan itseen ystävällisemmin ja hyväksyvämmin, ihan niin kuin kohtelisit toista sinulle tärkeää ihmistä. Itsemyötätunnon jämäkkyys auttaa sinua tarvittaessa suojelemaan itseäsi, asettamaan rajoja ja tavoittelemaan sinulle tärkeitä asioita.

 1. Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:
 2. saat lisää tietoa itsemyötätunnon taidosta
 3. saat motivaatiota huolehtia sekä omasta että toisten hyvinvoinnista

Ilmoittaudu tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Luennon diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento lukioiden, ammattiopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoille: Minä riitän – Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena

to 14.11. klo 13-13.45 (kesto 45min)

Itsemyötätunto antaa sinulle sisäistä voimaa, joka voi auttaa sinua kohtaamaan elämään kuuluvat haasteet uudella tavalla. Itsemyötätunnon lempeys auttaa sinua suhtautumaan itseen ystävällisemmin ja hyväksyvämmin, ihan niin kuin kohtelisit toista sinulle tärkeää ihmistä. Itsemyötätunnon jämäkkyys auttaa sinua tarvittaessa suojelemaan itseäsi, asettamaan rajoja ja tavoittelemaan sinulle tärkeitä asioita.

 1. Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:
 2. saat lisää tietoa itsemyötätunnon taidosta
 3. saat motivaatiota huolehtia sekä omasta että toisten hyvinvoinnista

Ilmoittaudu tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Luennon diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Nuoret istuskelee ja tyttö kassoo kännykkää

Koulutus oppilaitosten henkilöstölle, osa 1/2: Nuorten yksinäisyyden tunnistaminen ja puheeksiotto
To 12.9. klo 15-16 (kesto 1h)

Kaikki kokevat jossain elämänsä vaiheessa yksinäisyyttä. Mitä tehdä, kun tunne pitkittyy ja opiskelija kokee jäävänsä siihen jumiin? Tämä on koulutus oppilaitosten henkilökunnalle yksinäisyydestä, sen tunnistamisesta ja siihen vaikuttamisesta. Koulutus tarjoaa tutkimusperustaisia eväitä yksinäisen nuoren kohtaamiseen ja yksinäisyyden puheeksiottoon.

Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. saat tutkimukseen perustuvaa tietoa yksinäisyysilmiöstä koulumaailmassa
 2. opit selkeän mallin yksinäisyyden puheeksiottoon oman työn tueksi
 3. saat tietoa yksinäisille suunnatuista tukiresursseista nuorille ja heidän perheilleen, jotka tarvitsevat apua

Rekistelröidy tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Koulutuksen diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Koulutus oppilaitosten henkilöstölle osa 2/2: Yhteisöllisyyden vahvistamisen työkalut
To 10.10. klo 15.00-16.00 (Kesto 1h)
Yhteisöllisyyden vahvistamisen työkalut -koulutus syventyy yhteisöllisyyden vahvistamiseen yksinäisyyden vastavoimana. Tarkastelemme ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta erilaisia keinoja, joiden avulla koulun aikuiset voivat tukea yhteisöllisyyden muodostumista sekä olla yksinäisyyttä kokevan opiskelijan tukena.
Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. opit tutkimukseen perustuvista interventioista yksinäisyyden vähentämiseksi yhteisöllisyyttä tukemalla
 2. opit kohtaamaan ja lievittämään nuorten yksinäisyyttä
 3. opit osallistamaan opiskelijoita mukaan yksinäisyyden vähentämiseen

Rekistelröidy tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Koulutuksen diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento oppilaitosten opiskelijahuollolle: HelsinkiMission palvelut opiskelijan tukena -Infotilaisuus
To 7.11. klo 15-16 (kesto 1h)

Infotilaisuus käsittelee ohjausta HelsinkiMission keskustelu- ja kriisiapuun 12-29-vuotiaille opiskelijoille. Tilaisuus on suunnattu School to Belong -oppilaitosten opiskelijahuollolle ja muulle koulun henkilökunnalle. Nuorten kriisipiste tarjoaa opiskelijoille kriisityöntekijöiden antamaa keskustelu- ja kriisiapua sekä koulutettujen vapaaehtoisten kaveritoimintaa. Koulutuksessa käydään läpi, minkälaisissa haasteissa järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen palvelut voivat olla nuoren tukena ja toisaalta, millaisissa tilanteissa on hyvä ohjata nuorta terveydenhuollon palveluihin.
Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. saat tietoa nuorten kriisipisteen toiminnasta
 2. osaat ohjata opiskelijoita nuorten kriisipisteen toimintaan

Rekistelröidy tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Tilaisuuden diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento oppilaitosten henkilöstölle: Minä riitän: Itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena
To 21.11. klo 15-16 (kesto 1h)

Yhä useampi nuori kokee riittämättömyyden tunnetta ja kärsii haitallisesta itsekritiikistä. Yksinäisyyden kokemukset usein lisäävät riittämättömyyden tunnetta ja vaikeuttavat liittymistä muihin.
Itsemyötätunto on psykologinen taito, joka toimii vastalääkkeenä itsekritiikille ja riittämättömyyden kokemuksille. Myötätuntoisemman suhteen löytyminen itseen voi tuoda ihmisille sisäistä voimaa, joka lisää hyvinvointia ja auttaa rakentamaan suhteita toisiin. Koulutus tarjoaa sinulle tutkimukseen pohjautuvaa tietoa itsemyötätunnosta ja haastaa myös pohtimaan omaa suhdettasi teemaan. Syvällisempi ymmärrys itsemyötätunnosta voi avata uudenlaista yhteyttä itseen ja vahvistaa myös omaa roolia vaativassa ihmissuhdetyössä.

Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. saat lisää tutkimukseen pohjautuvaa tietoa itsemyötätunnosta ja siihen liittyvistä käsitteistä
 2. luento auttaa hahmottamaan itsemyötätunnon ja yksinäisyyden välisisiä yhteyksiä
 3. luento haastaa myös kokemuksellisesti pohtimaan omaa suhdetta teemaan

Rekistelröidy tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Tilaisuuden diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Koulutus oppilaitosten yhteyshenkilöille ja henkilöstölle: School to Belong -ohjelman jalkauttaminen ja muutoksen tekeminen
To 12.12. klo 15.00-16.00
Yksinäisyyden vähentäminen oppilaitosyhteisössä on pitkäjänteistä työtä, joka tähtää oppilaitoksen organisaatiokulttuurin muuttamiseen. School to Belong -ohjelma tarjoaa koulutusta ja keinoja, mutta oppilaitosten oma motivaatio ja kyky jalkauttaa yksinäisyystyötä on tärkein onnistumisen tekijä. Tämä webinaari tarjoaa School to Belong -ohjelman jalkauttamista tukevaa tietoa ja vinkkejä liittyen mm. toiminnan suunnitteluun, toimeenpanoon ja itsearviointiin.

Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. ymmärtää School to Belong -ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet.
 2. hahmottaa ohjelman jalkauttamiseen liittyviä käytännön haasteita sekä keinoja onnistuneeseen toimeenpanoon.
 3. oppia helpoista itsearviointimenetelmistä, joilla oppilaitos voi arvioida jalkauttamistyön edistymistä.

Rekistelröidy tapahtumaan
Tallenteen linkki YouTubeen (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)
Tilaisuuden diat (Saatavilla tilaisuuden jälkeen)

 

Luento oppilaitosten henkilöstölle: Nuorten väkivaltailmiö ja jengiytyminen (kesto 1h)

Jengiytymisellä on Suomessa pitkä historia. Prosenttijengien rantauduttua Suomeen 90-luvulla alettiin näistä jengeistä puhumaan järjestäytyneinä rikollisryhminä. 2010-luvun jälkeen uutena ilmiönä on rikollisen katujengikulttuurin kehittyminen ja pysyvä kiinnittyminen kaupunkien katukuvaan. Koulutuksen järjestää HelsinkiMission Aggredi-menetelmän asiantuntijat.

Tämän tilaisuuden oppimistavoitteet ovat:

 1. jengiytymisen ilmiöt, jengiytymiseen ja jengeihin liittymiseen johtavat syyt
 2. miten jengistä irtautuminen on mahdollista

Tallenteen linkki YouTubeen

Luennon diat

Nuori poika hymyilee

Luento huoltajille: Yksinäisyys huoltajan näkökulmasta (kesto 45min)

Tallenteen linkki YouTubeen

Luennon diat

Materiaalia oppitunneille ja opetukseen

School to Belong -monialainen oppimiskokonaisuus (Tulossa)
Monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi kouluyhteisössä. Voidaan toteuttaa koko koulun kesken tai tietyillä luokka-asteilla. School to Belong MOK kehittää monipuolisesti laaja-alaisen osaamisen alueita (L1-L7).


 

School to Belong -oppitunnit
Ojelmaan sisältyy oppituntimateriaalit neljän eri oppitunnin pitämiseen. Kustakin oppitunnista on olemassa materiaalit sekä pidempään että lyhempään työskentelyyn.

 

Ystävyys -oppitunti

Ystävyyden teeman tarkoituksena on ensinnäkin herättää kriittistä ajattelua ja saada nuoret pohtimaan, mitä ystävyys merkitsee heille itselleen. Lisäksi tarkoituksena on herättää keskustelua ryhmän sisällä, lisätä yhteenkuuluvuutta ryhmässä ja vahvistaa ryhmähenkeä. Tällä tavoin aineisto auttaa valmistautumaan yksinäisyyden teeman käsittelyyn.

 

Yksinäisyys -oppitunti
Yksinäisyys -oppitunnin tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja tietoa ilmiöstä. Yksinäisyyteen ilmiönä liittyy usein häpeän tunnetta, mikä tarkoittaa, että siitä voi olla vaikea puhua. Oppitunnin tavoitteena on sen vuoksi vähentää yksinäisyyteen liittyvää stigmaa ja madaltaa näin yksinäisyydestä keskustelemisen kynnystä sekä kannustaa nuorta hakemaan tarvittaessa apua yksinäisyyteen.

 

Itsemyötätunto -oppitunti
Oppitunnin teemoja ovat itsemyötätunto, itsekritiikki sekä riittämättömyyden tunne.Tämän aineiston avulla nuoret saavat käsityksen siitä, mistä itsemyötätunnossa on kyse ja miten myötätuntoista suhtautumistapaa itseään kohtaan on mahdollista vahvistaa. Myötätuntoisemman suhteen löytyminen itseen
voi tuoda ihmisille sisäistä voimaa, joka lisää hyvinvointia ja auttaa myös rakentamaan suhteita toisiin.

 


 

Ryhmäytysmateriaali
Tämä ryhmäytymismateriaali on tarkoitettu noin oppitunnin mittaiseen
työskentelyyn entuudestaan toisilleen suhteellisen tuntemattoman ryhmän
kanssa. Ryhmäytymistyöskentelyn tarkoitus on tutustuttaa ryhmäläiset toisiinsa,
madaltaa ryhmän jäsenten kynnystä puhua ääneen ryhmässä, ilmaista
mielipiteitään ja olla oma itsensä.
Ryhmäytysmateriaali

 

Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille
Tämä pienryhmämateriaali on tarkoitettu noin tunnin mittaiseen työskentelyyn tukioppilaiden, tuutoreiden tai muiden vastuuoppilaiden parissa. Tämän materiaalin tarkoitus on tuoda vastuuoppilaille lisätietoa yksinäisyysilmiöstä, valmiuksia tunnistaa yksinäisyyttä oppilaitoksessaan sekä toimimaan sen ehkäisemiseksi.
Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille

Kaksi nuorta istuu rappusilla. Toinen pitää kättä alakuloisen nuoren olalla lohduttavasti.

School to Belong -oppitunnit
Ojelmaan sisältyy oppituntimateriaalit neljän eri oppitunnin pitämiseen. Kustakin oppitunnista on olemassa materiaalit sekä pidempään että lyhempään työskentelyyn.

 

Ystävyys -oppitunti

Ystävyyden teeman tarkoituksena on ensinnäkin herättää kriittistä ajattelua ja saada nuoret pohtimaan, mitä ystävyys merkitsee heille itselleen. Lisäksi tarkoituksena on herättää keskustelua ryhmän sisällä, lisätä yhteenkuuluvuutta ryhmässä ja vahvistaa ryhmähenkeä. Tällä tavoin aineisto auttaa valmistautumaan yksinäisyyden teeman käsittelyyn.

 

Yksinäisyys -oppitunti
Yksinäisyys -oppitunnin tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja tietoa ilmiöstä. Yksinäisyyteen ilmiönä liittyy usein häpeän tunnetta, mikä tarkoittaa, että siitä voi olla vaikea puhua. Oppitunnin tavoitteena on sen vuoksi vähentää yksinäisyyteen liittyvää stigmaa ja madaltaa näin yksinäisyydestä keskustelemisen kynnystä sekä kannustaa nuorta hakemaan tarvittaessa apua yksinäisyyteen.

 

Itsemyötätunto -oppitunti
Oppitunnin teemoja ovat itsemyötätunto, itsekritiikki sekä riittämättömyyden tunne.Tämän aineiston avulla nuoret saavat käsityksen siitä, mistä itsemyötätunnossa on kyse ja miten myötätuntoista suhtautumistapaa itseään kohtaan on mahdollista vahvistaa. Myötätuntoisemman suhteen löytyminen itseen
voi tuoda ihmisille sisäistä voimaa, joka lisää hyvinvointia ja auttaa myös rakentamaan suhteita toisiin.


 

Ryhmäytysmateriaali
Tämä ryhmäytymismateriaali on tarkoitettu noin oppitunnin mittaiseen
työskentelyyn entuudestaan toisilleen suhteellisen tuntemattoman ryhmän
kanssa. Ryhmäytymistyöskentelyn tarkoitus on tutustuttaa ryhmäläiset toisiinsa,
madaltaa ryhmän jäsenten kynnystä puhua ääneen ryhmässä, ilmaista
mielipiteitään ja olla oma itsensä.
Ryhmäytysmateriaali

 

Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille
Tämä pienryhmämateriaali on tarkoitettu noin tunnin mittaiseen työskentelyyn tukioppilaiden, tuutoreiden tai muiden vastuuoppilaiden parissa. Tämän materiaalin tarkoitus on tuoda vastuuoppilaille lisätietoa yksinäisyysilmiöstä, valmiuksia tunnistaa yksinäisyyttä oppilaitoksessaan sekä toimimaan sen ehkäisemiseksi.
Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille

Nuori puistossa

School to Belong -oppitunnit
Ojelmaan sisältyy oppituntimateriaalit neljän eri oppitunnin pitämiseen. Kustakin oppitunnista on olemassa materiaalit sekä pidempään että lyhempään työskentelyyn.

 

Ystävyys -oppitunti

Ystävyyden teeman tarkoituksena on ensinnäkin herättää kriittistä ajattelua ja saada nuoret pohtimaan, mitä ystävyys merkitsee heille itselleen. Lisäksi tarkoituksena on herättää keskustelua ryhmän sisällä, lisätä yhteenkuuluvuutta ryhmässä ja vahvistaa ryhmähenkeä. Tällä tavoin aineisto auttaa valmistautumaan yksinäisyyden teeman käsittelyyn.

 

Yksinäisyys -oppitunti
Yksinäisyys -oppitunnin tarkoitus on lisätä ymmärrystä ja tietoa ilmiöstä. Yksinäisyyteen ilmiönä liittyy usein häpeän tunnetta, mikä tarkoittaa, että siitä voi olla vaikea puhua. Oppitunnin tavoitteena on sen vuoksi vähentää yksinäisyyteen liittyvää stigmaa ja madaltaa näin yksinäisyydestä keskustelemisen kynnystä sekä kannustaa nuorta hakemaan tarvittaessa apua yksinäisyyteen.

 

Itsemyötätunto -oppitunti
Oppitunnin teemoja ovat itsemyötätunto, itsekritiikki sekä riittämättömyyden tunne.Tämän aineiston avulla nuoret saavat käsityksen siitä, mistä itsemyötätunnossa on kyse ja miten myötätuntoista suhtautumistapaa itseään kohtaan on mahdollista vahvistaa. Myötätuntoisemman suhteen löytyminen itseen
voi tuoda ihmisille sisäistä voimaa, joka lisää hyvinvointia ja auttaa myös rakentamaan suhteita toisiin.


 

Ryhmäytysmateriaali
Tämä ryhmäytymismateriaali on tarkoitettu noin oppitunnin mittaiseen
työskentelyyn entuudestaan toisilleen suhteellisen tuntemattoman ryhmän
kanssa. Ryhmäytymistyöskentelyn tarkoitus on tutustuttaa ryhmäläiset toisiinsa,
madaltaa ryhmän jäsenten kynnystä puhua ääneen ryhmässä, ilmaista
mielipiteitään ja olla oma itsensä.
Ryhmäytysmateriaali

 

Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille
Tämä pienryhmämateriaali on tarkoitettu noin tunnin mittaiseen työskentelyyn tukioppilaiden, tuutoreiden tai muiden vastuuoppilaiden parissa. Tämän materiaalin tarkoitus on tuoda vastuuoppilaille lisätietoa yksinäisyysilmiöstä, valmiuksia tunnistaa yksinäisyyttä oppilaitoksessaan sekä toimimaan sen ehkäisemiseksi.
Pienryhmämateriaali vastuuopiskelijoille

Muuta materiaalia

Nuoret kalliolla

Työpaketit on suunnattu kouluille, jotka ovat vähintään toista vuotta mukana School to Belong -ohjelmassa.Ne sisältävät syventäviä työkaluja tukemaan koulujen työtä yksinäisyyden vähentämiseksi.Pakettien tarkoitus on auttaa oppilaitoksen henkilökuntaa tarkastelemaan koulun päivittäisiä toimia ja rutiineja sekä kouluympäristöä yksinäisyyden näkökulmasta. Oppilaitoksellanne on mahdollisuus valita yksi paketeista, johon haluatte keskittyä lukukauden aikana.
Työpakettien ohje (pdf)
Työpakettien ohjevideo

 

Työpaketti 1: Opetus ja vuorovaikutus
Opetus ja vuorovaikutus -työpaketti auttaa oppilaitostanne reflektoimaan yhdessä, miksi vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat niin tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja oppimistuloksille.Tämä työpaketti sisältää erilaisia harjoituksia, rutiineja ja vinkkejä, joilla luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen luontevana osana päivittäistä koulutyötä.
Powerpoint-materiaali
Tarkastuslista

 

Työpaketti 2: Koulun fyysinen ympäristö
Koulun fyysisen ympäristön työpaketti tarjoaa mahdollisuuden tarkastella oppilaitosta fyysisenä paikkana yksinäisyyden näkökulmasta. Lähtökohtana on palvelumuotoilullinen lähestymistapa, jossa henkilökunta pyrkii asettumaan yksittäisen opiskelijan asemaan tarkastellessaan oppilaitosympäristöä
Powerpoint-materiaali
Tarkastuslista

 

Työpaketti 3: Koulupoissaolojen ennaltaehkäisy
Tämä työpaketti on luotu koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn ja yhteistyön vahvistamiseen oppilaitoshenkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Työpakettia voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa että opiskelijoiden kanssa, joilla on jo jonkin verran koulupoissaoloja.
Powerpoint-materiaali
Tarkastuslista

 

Nuoret rappukäytävässä

Yksinäisyys puheeksi -huoneentaulu
Tämä huoneentaulu on tarkoitettu avuksi yksinäisyyden puheeksiottoon nuoren kanssa. Yksinäisyys on aina subjektiivinen kokemus, joka ei aina näy päälle päin. Siksi yksinäisyyden kokemuksesta kannattaa kysyä suoraan. Huoneentaulun voi tulostaa esimerkiksi tomiston / vastaanottohuoneen seinälle tai vaikka opettajanhuoneen ilmoitustaululle.
Yksinäisyys puheeksi -huoneentaulu (A3, tulostettavaksi)

 

Minä Riitän -opas
Tämä opas itsemyötätuntoon toimii matkaoppaana itsemyötätuntoisella polulla. Se auttaa liiallisen itsekritiikin ja  muiden miellyttämisen kanssa kamppailevia olemaan itsen puolella. Se antaa ajattelemisen aiheita, tietoa ja vinkkejä sekä kannustaa rakentamaan lempeää suhtautumista omaan itseen.
Minä riitän -opas

 

Kertomuksia yksinäisyydestä -opas
Opas antaa äänen nuorten omille kokemuksille ja tuntemuksille kirjoitusten, runouden ja kuvataiteen muodossa. Opas tarjoaa tietoa yksinäisyydestä sekä keinoja, joiden avulla voi helpottaa omaa tai toisen yksinäisyyden kokemusta. Kertomuksia yksinäisyydestä -opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat pysähtyä yksinäisyyden äärelle ja oppia lisää erityisesti nuorten kokemasta yksinäisyydestä. Opas on tehty yhteistyössä Helsingin kuvataidelukion, Kallion ilmaisutaidon lukion sekä Vuosaaren lukion opiskelijoiden kanssa.
Kertomuksia Yksinäisyydestä -opas

 

Yksinäisyys -tehtäväkirja
Tämä kirja on suunniteltu yksinäisyyttä kokevan tueksi ja avuksi yksinäisyyden kokemuksen käsittelyssä ja lievittämisessä. Yksinäisyys-tehtäväkirjan avulla voi löytää uusia näkökulmia ihmissuhteisiin ja keinoja yksinäisyyden lieventämiseen. Tehtäväkirja on suunniteltu aikuisille ja siksi soveltuu erityisesti aikuisopiskelijoiden parissa työskenteleville.
Yksinäisyys-tehtäväkirja

 

Yksilöharjoituksia itsekseen tehtäväksi
Näiden harjoitusten tarkoitus on auttaa yksinäisyyden tunteen käsittelyssä ja lievittämisessä. Materiaali sisältää kahdeksan erilaista tehtävää, joista ammattilainen voi valita parhaiten kunkin nuoren tilanteeseen parhaiten sopivat.
Yksilöharjoituksia itsekseen tehtäväksi

 

Sosiaalinen media

Lataa kuva

Esimerkkipostaus:
Olemme mukana HelsinkiMission järjestämässä School to Belong -ohjelmassa!

School to Belong auttaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja vähentämään nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä tarjoaa työkaluja yksinäisyyteen puuttumiseen. Ohjelma tekee yksinäisyyden vähentämisestä koko koulun yhteisen asian. Aatteen, jonka puolesta yhdessä toimitaan.

Olemme vähentämässä yksinäisyyttä koko koulun voimin.

#schooltobelong @helsinkimissio

 

School to Belong -julisteita (A3)

Lataa julisteet

Mietityttääkö joku asia?

Ota yhteys:

schooltobelong@helsinkimissio.fi