Ajankohtaista

25.10.2022

Korkeakouluissa vähennetään opiskelijoiden yksinäisyyttä uudenlaisin keinoin

Kaksi miestä istuu rappusilla alakuloisen näköisinä, toinen pitää kättä myötätuntoisesti toisen olalla.

Yhä useampi korkeakoulussa opiskeleva kokee yksinäisyyttä. Tänä vuonna käynnistynyt yhteistyö korkeakoulujen, opiskeluterveydenhuollon ja järjestötoimijoiden kesken tarjoaa korkeakouluille uudenlaisia ratkaisuja kasvavaan yksinäisyyteen. 

Joka neljäs opiskelija kokee pitkittynyttä yksinäisyyttä. Pitkittyneellä yksinäisyydellä on tutkitusti vakavia vaikutuksia koettuun hyvinvointiin ja terveydentilaan, opiskelumotivaatioon ja opintojen keskeyttämisriskiin. Moni opiskelija ei uskalla hakea apua, sillä aiheeseen liittyy yhä vahva stigma. Apua ei myöskään ole ollut riittävästi saatavilla.  

Tänä vuonna on käynnistynyt uusi monivuotinen yhteistyö korkeakoulujen, opiskeluterveydenhuollon ja järjestötoimijoiden kesken opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoulutoimijoiden osaamista opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämisessä sekä madaltaa opiskelijoiden kynnystä hakea apua yksinäisyyteen.  

Uusia keinoja opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseen 

Yksinäisyyden tehokas vähentäminen vaatii työskentelyä sosiokognitiivisten taitojen parissa. Suomessa tätä työtä on toteutettu HelsinkiMission yksinäisyystyön mallilla, jota sovelletaan nyt korkeakouluissa. Yksilöllisessä interventiomenetelmässä tarjotaan viiden kerran keskustelutukea sekä tapaamisten välillä tapahtuvaa työkirjatyöskentelyä. Korkeakouluopiskelijat voivat hyödyntää HelsinkiMission valtakunnallista etävastaanottoa. 

– Yhteistyön keskiössä on lisätä ymmärrystä yksinäisyydestä, sekä tarjota yksilöllistä apua yksinäisyyden juurisyyhyn eli haitallisiin ajatuksiin itsestä ja muista, jotta muutokset omissa sosiaalisissa suhteissa mahdollistuvat. Opiskelijat löytävät palvelun hyvin ja yksilötyö on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi lieventää yksinäisyyttä ja alakuloisuutta, sanoo HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki. 

Nyyti ry:ssä kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan myös ryhmämuotoinen interventiomalli. Tämä vastaa opiskelijoiden tarpeeseen, sillä joka neljäs opiskeleva nainen ja joka kolmas opiskeleva mies kokee, ettei tunne kuuluvansa yhteenkään opiskeluun liittyvään ryhmään.   

– Moni opiskelija ajattelee olevansa ainoa, joka kokee yksinäisyyttä. Vertaistuella on suuri voimaannuttava vaikutus, kun asioita pääsee jakamaan turvallisesti muiden opiskelijoiden kanssa, toteaa Nyyti ry:n ja HelsinkiMission yhteisen Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen hankepäällikkö Annina Lindberg

Yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoulujen toimijoita koulutetaan keskustelemaan yksinäisyydestä sekä soveltamaan yksinäisyystyön yksilö- ja ryhmämuotoisia menetelmiä opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen toimijan uskoa ja kykyä siihen, että jo pienillä asioilla voi saada aikaan isoja muutoksia. Kaikkia tarvitaan opiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseksi.  

Lisätietoja:  

Annina Lindberg, hankepäällikkö, Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke

annina.lindberg@nyyti.fi, puh. 050 341 7473 

Maria Lähteenmäki, yksinäisyystyön päällikkö 

maria.lahteenmaki@helsinkimissio.fi, puh. 044 054 6224 

 

25.10.2022