Uutinen

17.8.2022

HelsinkiMissio lanseeraa 19. elokuuta Perjantaipuhelin-palvelun, joka on suunnattu yksinäisyyttä kokeville. Perjantaipuhelin tarjoaa uuden, matalan kynnyksen tavan lievittää yksinäisyyttä viikonlopun kynnyksellä. Alko on osana yhteiskunnallista tehtäväänsä ja vastuullisuustoimenpiteitään mukana tukemassa palvelun käynnistämistä. Elokuusta joulukuuhun puheluihin on vastaamassa Alkon vapaaehtoisia.

Yksinäisyyden tunteet tuntuvat voimakkaimmilta erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ihmisillä on vapaa-aikaa. HelsinkiMission lanseeraa 19. elokuuta Perjantaipuhelimen, joka tarjoaa ystävällisen kuuntelijan ja keskustelukumppanin, matalan kynnyksen keinon lievittää yksinäisyyttä. Puhelimessa soittaja kohdataan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Puhelimeen vastaa Alkon koulutettuja vapaaehtoisia joka perjantai klo 17–19.

HelsinkiMission selvityksen mukaan noin joka seitsemäs suomalainen kokee itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi. Yksinäisyyttä voi kokea riippumatta siitä, onko lähellä ihmisiä tai ei. Ongelmaksi yksinäisyys muuttuu, kun se pitkittyy ja ihminen kokee, ettei hän voi tehdä mitään helpottaakseen sitä. Yksinäisyydellä voi olla merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. 

− Yksinäisyydestä pitäisi voida puhua ja siihen tulisi saada tukea. Ikävä kyllä yksinäisyyteen liittyy usein häpeää ja siitä puhuminen koetaan vaikeaksi. Yksinäisyyden lieventämiseksi tarvitaankin yhteistä välittämistä sekä ennalta ehkäiseviä palveluita. HelsinkiMissio haluaa madaltaa kynnystä hakea apua ja tuoda tähän ratkaisuja nyt yhteistyössä Alkon kanssa. Perjantaipuhelin palvelee matalalla kynnyksellä myös heitä, joilla ei ole ketään, jolle soittaa, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Paras apu yksinäisyyteen on yhteys toiseen ihmiseen

Alkon tehtävä on vastuullinen alkoholinmyynti siten, että myös alkoholin haitat otetaan huomioon. Tavoitteemme on ennaltaehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja yhteiskunnassa, edistää suomalaisten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Alkon vastuullisuusteemana onkin toista vuotta peräkkäin yksinäisyys. Usein yksinäisyyttä kokevilla säännöllinen humalajuominen on yleisempää kuin niillä, jotka eivät koe itseään yksinäiseksi. Vaikka alkoholin ongelmallisuus yksinäisyyden helpottajana – ja samalla sen syventäjänä – tiedostetaan, osa hakee siitä silti helpotusta, koska ei tiedä muitakaan keinoja hakea apua yksinäisyyden aiheuttamaan ahdistukseen. 

Alkon 90-vuotisjuhlavuonna alkolaisilla on mahdollisuus tehdä palkallista vapaaehtoistyötä. Yhtenä vapaaehtoistyön muotona osa henkilöstöstä vastaa Perjantaipuhelimeen ja tarjoaa keskusteluseuraa yksinäisyyttä kokeville. Myös Alkon johtoryhmä on mukana vapaaehtoistyössä.

− Alko on osana tehtäväänsä mukana rahoittamassa ja käynnistämässä Perjantaipuhelin-palvelua. Yksinäisyys on yhteiskunnassamme haaste, jota me haluamme osaltamme helpottaa. Meihin alkolaisiin on sisäänrakennettu huomioiva asiakaspalvelu, johon kuuluvat olennaisena osana arjen moninaiset kohtaamiset. Hankkeen käynnistäminen ja palvelun rakentaminen yhdessä HelsinkiMission kanssa olikin meille luontevaa, ja otimme mahdollisuuden ilolla vastaan. Kohtaamiset Perjantaipuhelimessa toivottavasti rikastuttavat molempia osapuolia, sanoo Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

Perjantaipuhelin – matalan kynnyksen juttuseuraa

  • Perjantaipuhelimessa koulutettuja Alkon vapaaehtoisia vastaa yksinäisyyttä kokevien puheluihin joka perjantai klo 17–19.
  • Perjantaipuhelimen numero on 09 2312 0390. Soittamisen hinta määräytyy kuluttajan liittymäsopimuksen perusteella (pelkkä pvm/mpm).
  • Palvelu tarjoaa uudenlaisen, matalan kynnyksen keinon lievittää yksinäisyyttä viikonlopun kynnyksellä ja saada hetkeksi juttuseuraa.
  • Erityisesti miehiä kannustetaan soittamaan Perjantaipuhelimeen, koska he hakevat harvoin apua yksinäisyyteensä.
  • Perjantaipuhelimen toiminnassa korostuu erityisesti sen ennaltaehkäisevä luonne pitkäkestoisen ja haitallisen yksinäisyyden vähentämiseksi.

Lähteet: 

HelsinkiMissio, Kantar Public. 2022. Kyselyselvitys, Suomalaisten kokema yksinäisyys. 

Lyyra, N. 2021. Yksinäisyys ja alkoholinkäyttö – yhteen kietoutuneet haasteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Lue tutkimusraportti tästä.

17.8.2022